Forside > Unge > Kriminalitet > Rådgivning > Netværkssamråd > Rådgivning og støtte

Rådgivning og støtte

Socialstyrelsen tilbyder at understøtte kommunernes implementering af netværkssamråd gennem rådgivning, oplæg og workshops. Der tilbydes også processtøtte.

Rådgivning

Har I spørgsmål til planlægning eller afvikling af netværkssamråd, eller til de redskaber, som Socialstyrelsen har udviklet, kan I kontakte Socialstyrelsens rådgivningsteam vedrørende netværkssamråd enten på  eller telefonisk til netværkssamrådets rådgivningsteam.

Netværkssamrådets rådgivningsteam

Oplæg

Socialstyrelsen tilbyder at komme ud i den enkelte kommune og holde oplæg for de relevante sagsbehandlere og fagpersoner om de lovgivningsmæssige rammer for netværkssamråd samt om anvendelse af Socialstyrelsens materiale og skabeloner til netværkssamråd. Formålet er at give viden dels om lovgivningen, dels om Socialstyrelsens materiale.

Workshops

Socialstyrelsen tilbyder at facilitere workshops om netværkssamråd i den enkelte kommune. Formålet med disse workshops er, at sagsbehandlere og andre centrale faggrupper i forhold til netværkssamråd får afdækket og opstillet konkrete løsninger på de konkrete udfordringer, der i den enkelte kommune kan være med planlægning og afholdelse af netværkssamråd. Resultatet af en workshop kan således være aftaler /forslag til konkrete procedurer eller retningslinier, eller aftaler/forslag til opgavefordeling sagsbehandlerne indbyrdes eller mellem forskellige faggrupper, eks. politi og forvaltning.

Processtøtte til implementering af inddragende metoder

Socialstyrelsen har indgået en aftale med Socialt Udviklingscenter SUS om at understøtte kommunernes implementering af de lovpligtige netværkssamråd.

SUS har tilrettelagt et processtøtteforløb til kommunerne, der på baggrund af eksisterende viden og redskaber skal være med til at sikre, at der iværksættes en planlagt og systematisk indsats, hvor den unge, forældrene, netværket og relevante fagpersoner er involveret med det sigte, at den unge kommer ud af kriminalitet.
I processtøtteforløbet fokuseres der særligt på tre elementer:
• Inddragende metoder
• Mødeledelse
• Netværket
Det enkelte processtøtteforløb tilrettelægges i samarbejde med den enkelte kommune og tilpasses behovet. Processtøtten rekvireres gennem henvendelse til Socialstyrelsen.

Læs mere om processtøtteforløb her:
SUS' beskrivelse af processtøtte (åbner PDF i nyt vindue)

Henvendelse om oplæg, workshops og processtøtte til:

Sidst opdateret 14/09 2015