Om netværkssamråd

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at indkalde til netværkssamråd, når der er mistanke om, at en ung har begået alvorlig kriminalitet

Kommunalbestyrelsen skal senest 7 dage efter, at den har modtaget dokumentation fra politiet om, at et barn eller en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, indkalde barnet eller den unge, forældremyndighedsindehaveren og eventuelt relevante personer fra barnet eller den unges netværk og relevante fagpersoner til et netværkssamråd.

På baggrund af netværkssamrådet skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handleplan for hvilke initiativer og handlepligter, der kan modvirke yderligere kriminalitet.

Bestemmelsen om netværkssamråd erstattede pr. 1. oktober 2014 den tidligere bestemmelse i servicelovens § 57c stk. 2, hvor kommunalbestyrelsen skulle udarbejde en foreløbig handleplan senest 7 dage efter underretning fra politiet om, at et barn eller ung har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet.

Sidst opdateret 30/04 2015