Netværkssamråd

Netværkssamråd skal hjælpe kriminalitetstruede børn og unge væk fra en kriminel løbebane ved at inddrage forældrene, relevante fagpersoner og personer fra deres private netværk i den hjælp og støtte børnene og de unge skal have.

Med virkning fra den 1. oktober 2014 skal kommunen senest 7 dage efter, at den har modtaget dokumentation fra politiet om, at et barn eller en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet indkalde barnet /den unge, forældremyndighedsindehaverne og eventuelt relevante fagpersoner og personer fra barnet eller den unges netværk til et netværkssamråd. På netværkssamrådet aftales en plan for, hvilke initiativer og handlepligter, der kan hjælpe barnet /den unge på ret kurs igen.

Socialstyrelsen tilbyder kommunerne rådgivning og processtøtte i forbindelse med implementering og gennemførelse af netværkssamråd. Socialstyrelsen har også udviklet konkrete guides og hjælpeværktøjer, som kan understøtte arbejdet med netværkssamråd lokalt.

Kontakt Socialstyrelsens rådgivningsteam.

Guides, inspirationsmateriale og redskaber til netværkssamråd.

Justitsministeriets forskningsenhed har til opgave at evaluere de nye regler om netværkssamråd. Se brev og materiale fra Justitsministeriets forskningsenhed til kommunerne her:

Sidst opdateret 14/09 2015