Vurderingsredskab

Vurderingsredskab til ressource- og risikovurdering

Kort beskrivelse af redskabet

Redskabet består samlet set af følgende dele:

1.

Et ressource- og risikoskema med angivelse af forskningsbaserede beskyttelses- og risikofaktorer for udvikling af kriminalitet hos børn og unge.

 • Ressource- og risikoskemaet med definitioner til de enkelte faktorer.
 • Ressource- og risikoskemaet i papirformat til udfyldelse.
 • En elektronisk applikation til ressource- og risikoskemaet.

2.

Redskabet SDQ (Strengths & Difficulties Questionnaires) som supplement i forbindelse med en børnefaglig § 50-undersøgelse.

3.

Procesbeskrivelse
Vejledende retningslinjer for anvendelse af ressource- og risikoskemaet i forskellige sammenhænge.

 • Beskrivelse af anvendelse af SDQ (Strengths & Difficulties Questionnaires).

Redskabsbeskrivelsen indeholder en uddybende beskrivelse af redskab og proces.
Miniguiden angiver de centrale elementer i redskab og proces.

Ressourcer og risikofaktorer

Ressource- og risikoskemaet er inddelt i de seks områder, der indgår i en børnefaglig undersøgelse:

 • Udvikling og adfærd
 • Familieforhold
 • Skoleforhold
 • Sundhedsforhold
 • Fritidsforhold og venskaber
 • Andre relevante forhold

Ressourcer og risikofaktorer er indplaceret i de seks områder i forhold til ICS-modellen.
Beskyttelses- og risikofaktorer
25 ressourcer
6 risikofaktorer med let forhøjet risiko
10 risikofaktorer med en noget forhøjet risiko
15 risikofaktorer med væsentligt forhøjet risiko

Svarmuligheder

 • Ja
 • Nej
 • Ved ikke
 • Irrelevant
 • Mulighed for kommentarer ved den enkelte faktor. Her kan det eksempelvis angives hvordan og i hvilke sammenhænge en ressource eller risikofaktor kommer til udtryk
Sidst opdateret 13/04 2015