Handlekatalog

En beskrivelse af indsatser og programmer til afhjælpning af risikofaktorer

Handlekataloget indeholder en beskrivelse af i alt 34 indsatser og programmer til afhjælpning af risikofaktorer, der indgår i Ressource- og risikoskemaet. Indsatserne i handlekataloget er udvalgt af Socialstyrelsen på baggrund af en systematisk søgning foretaget af Socialstyrelsens søgefunktion. De enkelte indsatser er beskrevet efter følgende systematik:

  • Henvisning til de risikofaktorer, indsatsen er rettet mod
  • Målgruppe
  • Metode
  • Implementering og økonomi
  • Udbredelse
  • Mere information.

Find handlekataloget blandt Socialstyrelsens udgivelser

Handlekatalog til systematisk risikovurdering 

Sidst opdateret 27/04 2015