Forside > Unge > Kriminalitet > Redskaber > Problemskabende ungegrupperinger > Viden om børn og unge i risiko

Viden om børn og unge i risiko

Der findes i dag viden om, hvilke faktorer der kan have betydning for, om børn og unge tiltrækkes af problemskabende ungegrupperinger. Den viden kan anvendes af både kommunale medarbejdere og andre, der bidrager til at identificere børn og unge i risiko.

Formålet med redskabskassen er at understøtte kommunens arbejde med forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger. Det betyder blandt andet, at fokus i høj grad er på løsere og mere kortvarige grupperinger fremfor etablerede rocker- og bandegrupperinger. Det betyder også, at redskaberne tager afsæt i viden om indikationer på, at børn og unge er i risiko, det vil sige risikoindikatorer. 

Præsentation af de 50 væsentlige risikofaktorer

Præsentationen af risikoindikatorerne bygger på eksisterende viden om forskellige typer af risikoindikatorer og viden om, hvordan risikoindikatorer kan – og ikke kan – anvendes.  Risikoindikatorerne præsenteres inden for seks dimensioner.

Mere viden om anvendelsen af risikoindikatorer og strukturen for præsentation af risikoindikatorer i seks dimensioner

Litteraturhenvisninger til mere viden om risikoindikatorer for børn og unge

Eksempler op børn og unge i risiko - ungetypologier

Definition af problemskabende ungegruppering

Begrebet "problemskabende ungegruppering" bruges i forskningen og er internationalt anerkendt.

En problemskabende ungegruppering er enhver ungdomsgruppe:

1. Der har holdt sammen i mere end tre måneder.
2. Og som primært mødes på gaden.
3. Og hvis ulovlige aktiviteter udgør en del af gruppens identitet.

Kilder: 

Definitionen "problemskabende ungegrupperinger" kommer fra The Eurogang Project (åbner i nyt vindue) 

Den danske oversættelse af definitionen er hentet fra "Første led i fødekæden", Justitsministeriet  2011. 

Justitsministeriets Forskningskontors udgivelser fra 2011 (åbner i et nyt vindue)

Begreberne risikoindikatorer, bekymringsforhold og risikofaktorer

Vi bruger både begreberne risikoindikatorer, bekymringsforhold og risikofaktorer. Blandt nogle faggrupper på området for børn og unge med særlige behov er der tradition for at anvende et af begreberne, mens andre faggrupper foretrækker et andet. Her bruger  vi dem synonymt.

Begreberne beskriver forhold, der i højere grad gør sig gældende for unge i problemskabende grupperinger end hos andre børn og unge. Det er altså de forhold, som den fagprofessionelle er opmærksom på i forbindelse med forebyggelse samt tidlig opsporing af børn og unge.

Sidst opdateret 10/12 2015