9. Bekymringshenvendelse – kort til ikke-fagprofessionelle

Bekymringshenvendelsen er et redskab til ikke-fagprofessionelle. Det kan fx være varmemestre, sportstrænere og vagter. Deres observationer kan bidrage til at opspore unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger.

I arbejdet med at opspore børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende unge-grupperinger er observationer og information fra ikke-fagprofessionelle og ikke-kommunalt ansatte personer ofte et værdifuldt supplement. Det kan være varmemestre i boligforeninger, trænere i sportsklubber eller vagter på samlingssteder såsom storcentre.

Et kort til opslagstavlen kan skabe fokus for de ikke-kommunalt ansatte på, at de er en god ressource for kommunen i opsporingsarbejdet. Formålet med redskabet er at hjælpe de ikke-fagprofessionelle med at give mere nøjagtig information om, hvad de skal se efter for at spotte børn og unge i risiko, og hvor de skal henvende sig med deres eventuelle bekymring.

Når ikke-fagprofessionelle inddrages som ressourcer, kan det være en god ide at give dem viden om risikofaktorer, så de er klædt bedre på til at observere. Det kan foregå gennem en snak, når gadeplansmedarbejdere eller andre støder ind i de ikke-fagprofessionelle såsom varmemestrene. Det kan også foregå mere struktureret på temamøder eller lignende. Her er det samtidig vigtigt at præcisere, hvad deres rolle og opgave er, herunder at det for eksempel ikke er overvågning af enkeltpersoner eller politiarbejde.

Desuden er det afgørende, at de ikke-fagprofessionelle ved, hvor de kan henvende sig med deres bekymring. Dette gælder også, når de er i tvivl, om der egentlig er grund til bekymring for et enkelt barn, en enkelt ung eller en gruppe af børn og unge. Det er dog samtidig vigtigt, at de forstår, hvad de konkret kan henvende sig om.

Intentionen med kortet er at skabe opmærksomhed om bekymringsfaktorer og gøre det let for de ikke-fagprofessionelle at rette henvendelse til kommunen, ved at kontaktoplysningerne er nemt tilgængelige.

Bekymringshenvendelse – Kort til ikke-fagprofessionelle (wordskabelon åbner i nyt vindue).

Vejledning til anvendelse af kort

Distributionen af kortet kan tilrettelægges på flere måder. Kortet kan for eksempel uddeles personligt til modtagerne, det kan udsendes med et følgebrev, og det kan være tilgængeligt på et temamøde i et boligområde. Ofte er det en god ide, at udleveringen af kortet foregår i dialog med modtagerne, så der er lejlighed til at få præciseret eventuelle uklarheder i anvendelsen.

For at appellere til, at kortet hænges op et synligt sted, fx på en opslagstavle, hos de ikke-fagprofessionelle, kan kortskabelonen udarbejdes i A5-format. Det er dog samtidig et opmærksomhedspunkt, at kortet ikke hænges op et sted, hvor forbipasserende kan misforstå kortet, eller hvor kontaktmuligheden til kommunen distribueres meget bredt.

Kortskabelonen indeholder et åbent felt (angivet med X), hvor kontaktinformation på kommunen i form af telefonnr. og eventuel åbningstid, skal udfyldes inden kortskabelonen kan tages i anvendelse.

Sidst opdateret 10/12 2015