8. Bekymringsstatus – refleksionsskabelon til boligsocialmedarbejdere

Skabelonen skal understøtte den boligsociale medarbejders refleksioner i forhold til unge, der er i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger. Redskabet har både en kvalitativ og en kvantitativ del.

I en travl hverdag kan det være en hjælpe at notere sine refleksioner om børn og unge i risiko ned på papir. Struktureret og løbende opsamling på egne refleksioner kan understøtte relationerne og styrke de aktiviteter, som boligsocialmedarbejdere har i et lokalområde. Desuden kan det styrke arbejdet med at identificere enkelte børn og unge i risiko. 

Refleksionsskabelonen kan være en hjælp til hukommelsen og understøtter en struktureret optegnelse af refleksioner. Formålet med redskabet er at styrke boligsocialmedarbejderes ressourcer i forhold til tidlig observation og opsporing af børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger.

Boligsocialeindsatser har ofte i langt højere grad et gruppeperspektiv end et individperspektiv. Refleksionsskabelonen er derfor et redskab, der ofte ikke vil være tradition for og erfaringer med på området. Det er derfor særlig vigtigt med dette redskab at have en inddragende proces, hvor det overvejes, hvordan refleksionsskabelonen eventuelt kan tilpasses lokale forhold.

Bekymringsstatus – Refleksionsskabelon til boligsocialmedarbejdere (wordskabelon åbner i nyt vindue).

§ Husk at være opmærksom på reglerne om datasikkerhed, hvis der behandles data om enkeltpersoner.

Vejledning til anvendelse af refleksionsskabelon

De boligsociale medarbejdere, der anvender skabelonen, kan have meget forskelligartede faglige forudsætninger for at reflektere over bekymringsforhold. Det betyder, at det er væsentligt at være opmærksom på forståelsen af risikofaktorer i dialogen om opbygningen og anvendelsen af refleksionsskemaet.

Samtidig er det væsentligt at fokusere på, at refleksionsskabelonen skal understøtte den enkelte boligsocialmedarbejder. Medarbejderens anvendelse af skabelonen kan bidrage til at kvalificere vedkommendes egne overvejelser i dialogen med kommunen om bekymringer for børn og unge i risiko. For at fastholde fokus på, at skabelonen er til refleksionsnotater, anbefales det, at ingen andre end den boligsocialmedarbejder selv ser registreringerne. Registreringerne kan heller ikke i aggregeret form anvendes til ledelsesinformation.

Refleksionsskabelonen består af to dele:

  1. En mere kvantitativ del, der fokuserer på fem bekymringsforhold, jf. risikofaktorer såsom aggressiv adfærd og kriminalitet. Desuden indgår et åbent felt, hvor der kan tilføjes yderligere relevante bekymringsforhold. Risikofaktorerne scores på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er en høj grad af bekymring/risiko, og 5 er slet ingen bekymring/risiko. Gennem angivelse af dato for registreringen sikrer denne del af skabelonen, at medarbejderne kan følge op på, hvordan udviklingen er for barnet eller den unge – i forhold til mindre eller højere grad af bekymring.
  2. En beskrivende kvalitativ del, der fokuserer på refleksioner om barnets/den unges interesse for eller tilknytning til problemskabende ungegrupperinger. Den beskrivende del kan over tid løbende suppleres med nye eller uddybende beskrivelser.
Sidst opdateret 10/12 2015