Forside > Unge > Kriminalitet > Redskaber > Problemskabende ungegrupperinger > Introduktion til redskabskasse

Introduktion til redskabskasse

Her findes redskabskassen til arbejdet med opsporing af børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger. Redskabskassen er målrettet arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge blandt eksempelvis SSP, gadeplansmedarbejdere, lærere, boligsocialmedarbejdere og socialrådgivere.

Formålet med redskabskassen er at give inspiration til, hvordan kommunen eller konkrete medarbejdergrupper systematisk og helhedsorienteret kan arbejde med at kortlægge børn og unge i risiko.

Redskabskassen tilbyder ni redskaber til kommunens arbejde med kortlægning og opsporing af børn og unge, der er i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger.

Redskaberne understøtter kommunens forbyggende indsats for børn og unge – som kan give varig positiv effekt for børn, unge og familier og (lokal-)samfundet.

Redskabskassen kan fx både understøtte en første problemidentifikation i et geografisk område i kommunen eller med et barn eller en ung. Den kan også understøtte det tværfaglige arbejde med at kortlægge problemstillingen og analysere behovet for indsatser ud fra viden fra kortlægningen.

Redskaberne kan således både anvendes til at understøtte kommunens opsporing i situationer, hvor der ikke er konkrete bekymringer endnu, og i situationer, hvor der er behov for opsporing for at konkretisere bekymringer.

Redskabskassens fokus er opsporing og kortlægning af børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger.
Redskabskassen fokuserer derimod ikke på de efterfølgende indsatser i form af evidensbaserede metoder til at forebygge eller håndtere eksisterende grupperinger.

De ni redskaber i redskabskassen bygger på viden om risikoindikatorer samt redskaber og erfaringer fra medarbejdere i kommuner, som arbejder med tidlig opsporing af børn og unge i risiko:

De ni redskaber i redskabskassen om problemskabende ungegrupperinger.

Redskabskassen er helhedsorienteret, idet de ni af redskaberne er målrettet til de primære faggrupper i arbejdet med opsporing af børn og unge i risiko. De ni redskaber kan ud fra en systematisk tilgang anvendes til fra forskellig vinkel at identificere børn og unge i risiko.

Redskaberne kan tilpasses kommunens egen tidlige og forbyggende indsats, og anvendes til at undgå udfordringer eller forværring af udfordringer i forhold til børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger.

Anvendelsesmulighederne er både udfoldet under beskrivelsen af hvert redskab og udfoldet generelt i forhold til, hvordan redskaberne kan bidrage til at forbedre den nuværende indsats i kommunen:

Beskrivelsen af hvert redskab.

Redskabernes bidrag til en forbedret indsats i kommunerne

Indholdet i redskabskassen

Udover denne introduktion er redskabskassen struktureret i seks overordnede elementer:

Viden om børn og unge i risiko

Her defineres problemskabende ungegrupperinger. Desuden præsenteres viden om indikationer på, at børn og unge er i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger. Risikoindikatorerne er struktureret ud fra de dimensioner, der anvendes i den børnefaglige undersøgelse på området for børn og unge med særlige behov.

Viden om børn og unge i risiko

Redskaber til opsporing af børn og unge i risiko

Her introduceres og præsenteres ni redskaber til at understøtte arbejdet med at opspore børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger. Der gives vejledning til anvendelsen af redskaberne, herunder de metoder og erfaringer, som det enkelte redskabs anvendelse bygger på. 

Redskaber til opsporing af børn og unge i risiko

Hvordan kan vi bruge redskabskassen i vores kommune?

Her beskrives, hvordan behovet for at implementere et eller flere af de ni redskaber kan vurderes i kommunen. Gennem en selvevaluering understøttes kommunen i at sætte fokus på, hvordan redskabskassen kan anvendes og skabe værdi i arbejdet med opsporing af børn og unge.

Hvordan kan vi bruge redskabskassen i vores kommune?

Mere viden om risikoindikatorer for børn og unge – litteraturhenvisninger

Her præsenteres litteratur, der kan give mere viden om emnet og de indikatorer, der i særlig grad har betydning for, om børn og unge ligger i risikozonen.

Mere viden om risikoindikatorer for børn og unge

Eksempler på børn og unge i risiko – ungetypologier

Her beskrives tre såkaldte ungetypologier, der viser, hvordan risikoindikatorerne i praksis kommer til udtryk hos børn og unge. Ungetypologierne giver genkendelige og typiske billeder af børn og unge, der er i risiko.

Eksempler på børn og unge i risiko

Sidst opdateret 09/12 2015