Redskabet YLS-CMI

Youth Level of Service - Case Management Inventory (YLS-CMI) er et standardiseret redskab til fagpersoner. Redskabet kan bl.a. bruges til at vurdere risikofaktorer i forbindelse med ungdomskriminalitet. Det kan også anvendes til at udarbejde en behandlingsplan for den unge.

YLS-CMI står for Youth Level of Service - Case Management Inventory. Det et standardiseret redskab, der kan bruges i relation til forebyggelse og håndtering af  ungdomskriminalitet.

YLS-CMI kan anvendes af fagpersoner til at vurdere risiko-, behovs- og responsivitetsfaktorer hos kriminelle og kriminalitetstruede unge. Det kan også anvendes til at udarbejde en behandlingsplan for den unge.

Redskabet måler på 
otte overordnede risikofaktorer:

  1. Tidligere og nuværende overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer (5 spørgsmål)
  2. Familieforhold / opdragelse (6 spørgsmål og angivelse af ressourceområde)
  3. Uddannelse / beskæftigelse (7 spørgsmål og angivelse af ressourceområde)
  4. Relationer til omgangskreds (4 spørgsmål og angivelse af ressourceområde)
  5. Misbrug af rusmidler (5 spørgsmål og angivelse af ressourceområde)
  6. Fritid (3 spørgsmål og angivelse af ressourceområde)
  7. Personlighed/ adfærd (7 spørgsmål og angivelse af ressourceområde)
  8. Holdninger (5 spørgsmål og angivelse af ressourceområde)

Hver af de otte områder indeholder et antal items, hvortil der kan scores "1" (er til stede) eller "0" (er ikke til stede). I alt er der i de otte kategorier 42 items.

YLS-CMI er forskningsmæssigt valideret, og der er dannet normer for inddeling af de unge i forskellige risikogrupper. Redskabet kan måle den unges risiko/behov inden for hvert af de otte overordnede risikofaktorer, f.eks. om en ung ift. relationer til omgangskreds har lav, middel eller højt risikoniveau. Endvidere kan der beregnes en samlet score efter hvilken de unge kan inddeles i fire grupper: lav, middel, høj og meget høj. Grupperne angiver risikoen for tilbagefald til kriminalitet.

YLS-CMI er oprindeligt udviklet i Canada i samarbejde med praktikere uden for det strafferetlige og kriminalpræventive område, for derved at sikre at redskabet ville kunne anvendes i praksis. Redskabet er målrettet 12-17 årige lovovertrædere.

YLS-CMI's styrke er at redskabet er udviklet til den specifikke målgruppe for dokumentationssystemet: kriminelle og kriminalitetstruede unge.

Inddeling af de unge i forskellige risikogrupper ved hjælp af YLS-CMI giver blandt andet mulighed for at adskille unge med forskellig risikoniveau, og dermed undgå "smitteeffekt".

Download pjece om YLS-CMI

Sidst opdateret 16/02 2017