Information om dokumentationsprojektet

Dokumentationssystemet er udviklet gennem Dokumentationsprojektet vedrørende resultater af anbringelse af kriminelle unge i perioden 2010-2013

Projektbeskrivelse for projektet.

Projektbeskrivelsen

Dokumentationsprojektet blev afsluttet med en erfaringsopsamling

Erfaringsopsamling fra dokumentationsprojektet.

NIRAS og Center for Socialfaglig Udvikling udarbejdede i projektforløbet nyhedsbreve omkring udviklingen i projektet. Læs om projektet i nyhedsbrevene.

Sidst opdateret 30/04 2015