Kontakt til projektgruppe

Hvis der ønskes yderligere information om dokumentationssystemet, eller hvis man har spørgsmål i relation hertil, kan der rettes henvendelse til projektgruppen

Projektgruppen består af:

Rebecca Degn í Haraldsstovu

Fuldmægtig

Center for Børn,Unge og Familier

Mobil +45 41730858

redh@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 07/08 2019