Brugerkurser i YLS-CMI

Socialstyrelsen afholder brugerkurser i anvendelsen af redskabet YLS-CMI. Vi afholder kurser i både foråret og efteråret.

Formålet med kurset er at blive certificeret bruger af redskabet YLS-CMI, som er et risikovurderingsredskab til at vurdere risikoen for antisocial/kriminel adfærd for unge i alderen 12-17 år. Der vil ligeledes blive afholdt Train the Trainerkurser for nogle deltagere, der har opnået brugerstatus.

Varighed

Kurset er af to dages varighed. 

Indhold

Kurset giver indblik i YLS-CMI’s teoretiske og forskningsmæssige baggrund. Der vises eksempler på brug af YLS-CMI, og deltagerne øver udfyldelse af redskabet. På Train the Trainerkurset lærer deltageren, hvordan man opbygger og præsenterer et YLS-CMI-kursus, så man bliver i stand til at lære andre at bruge redskabet.

Mere viden om redskabet YLS-CMI

Forudsætninger og ansøgning om deltagelse

Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltagerne har et godt kendskab til målgruppen antisociale/kriminelle unge og arbejde med dette i sin hverdag. Ved deltagelse i kurset er man forpligtet på fremadrettet at indgå i kvalitetssikring af YLS-CMI, dvs. deltage i netværksmøder m.m., så Socialstyrelsen kan sikre, at YLS-CMI implementeres korrekt i Danmark.

For at blive optaget som deltager skal ovenstående individuelle forudsætninger for deltagelse være opfyldt. Derudover skal ansøgning om optagelse på kurset ske via organisationens/arbejdspladsens (kommune, anbringelsessted el. lign.) ledelse, dvs. det er ledelsen, der ansøger om optagelse af medarbejdere. Medarbejdere i private konsulentvirksomheder, der sælger socialfaglige ydelser, kan optages på baggrund af konkret vurdering.

Ansøgning om optagelse af medarbejdere sker via fremsendelse af mail til: 

Det er gratis at deltage i kurset.

Kurset d. 4.-5. september 2019 er fuldt booket. Hold øje med vores hjemmeside for hvornår vi afholder det næste brugerkursus i YLS/CMI.

Socialstyrelsen inviterer til den nationale YLS/CMI-dag d. 2. december. Formålet med dagen er bl.a. at danne netværk og give rum for erfaringsudveksling på tværs af kommuner og institutioner, som enten allerede arbejder med YLS/CMI og dokumentationssystemet eller som er interesserede i at bruge det

Sidst opdateret 07/08 2019