Brugerkurser i YLS/CMI

Socialstyrelsen afholder brugerkurser i anvendelsen af redskabet YLS/CMI. Vi afholder kurser i både foråret og efteråret.

Formålet med kurset er at blive certificeret bruger af redskabet YLS/CMI, som er et risikovurderingsredskab til at vurdere risikoen for antisocial/kriminel adfærd for unge i alderen 12-18 år. Der vil ligeledes blive afholdt Train the Trainer kurser for nogle deltagere, der har opnået bruger status.

Varighed

Kurset er af to dages varighed.

Indhold

Kurset giver indblik i YLS/CMI’s teoretiske og forskningsmæssige baggrund, der vises eksempler på brug af YLS/CMI og deltagerne øver udfyldelse af redskabet. På Train the Trainer kurset lærer deltageren hvordan man opbygger og præsenterer et YLS/CMI kursus, så man bliver i stand til at lære andre at bruge redskabet.

Mere viden om redskabet YLS/CMI

Forudsætninger og ansøgning om deltagelse

Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltagerne har et godt kendskab til målgruppen antisociale/kriminelle unge og arbejde med dette i sin hverdag. Ved deltagelse i kurset er man forpligtet på fremadrettet at indgå i kvalitetssikring af YLS/CMI, dvs. deltage i netværksmøder m.m., så Socialstyrelsen kan sikre, at YLS/CMI implementeres korrekt i Danmark.

For at blive optaget som deltager skal ovenstående individuelle forudsætninger for deltagelse være opfyldt. Derudover skal ansøgning om optagelse på kurset ske via organisationens/arbejdspladsens (kommune, anbringelsessted el. lign.) ledelse, dvs. det er ledelsen, der ansøger om optagelse af medarbejdere. Medarbejdere i private konsulentvirksomheder, der sælger socialfaglige ydelser, kan optages på baggrund af konkret vurdering.

Ansøgning om optagelse af medarbejdere sker via fremsendelse af mail til: 

Kursusdatoer

Kurserne afholdes i Socialstyrelsens lokaler i Odense (nærmere information følger efter optagelse på kurset).

I efteråret 2016 afholdes der kursus d. 15. – 16. november.

Deltagelse i kurset er gratis (inklusiv forplejning), men arbejdspladsen skal selv betale transport, ophold og arbejdstid.

Sidst opdateret 14/10 2016