Opstart af MultifunC

Der afsat midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC. Der er derfor mulighed for at indgå i udviklingsprojektet omkring MultifunC.

På Finansloven for 2009

På Finansloven for 2009 er der afsat midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC.

Der er afsat i alt 56 mio. kr. til medfinansiering af forsøg med MultifunC samt til efteruddannelse af personale, supervision og effektevaluering m.v. 

I projektperioden er der startet en institution i henholdsvis København og Aarhus.

Sidst opdateret 07/10 2015