Forside > Unge > Kriminalitet > Redskaber > Metoden MultifunC

Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø

Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø (MultifunC ) er et behandlingstilbud for unge i alderen 14-18 år, der skal støtte de allermest udadreagerende unge.

MultifunC er et behandlingstilbud for 
unge 14-18- årige i meget svære adfærdsvanskeligheder. Programmet indebærer et midlertidigt institutionsophold, hvor der samtidig arbejdes med familien samt et efterværnsforløb. Den første danske MultifunC-institution åbnede i 2011.

Mål og målgruppe

De 14-18-årige unge, der er egnede til et MultifunC-tilbud, har mange risikofaktorer omkring sig, f.eks. familievanskeligheder, antisociale/kriminelle venner og bekendte, misbrug, manglende/problematisk skole-, uddannelses- eller arbejdsforløb og er derfor i stor risiko for fortsat antisocial eller kriminel adfærd.

Programmet fokuserer fra institutionsopholdets start på at lære den unge at begå sig i normale kontekster og at være en del af det omgivende samfund.

Opstart af MultifunC

På Finansloven for 2009 er der afsat midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC.

Resultater

Der er endnu ingen samlede evalueringer af MultifunC i Danmark, men MultifunC er sammensat af metoder, der hver især er dokumenterede.

Evalueringer fra Norge viser, at ud af ca. 220 unge, der har modtaget MultifunC-behandling, har 68% gennemført behandlingen inklusiv opfølgning, og mellem 70-80% af de unge fungerede efterfølgende uden misbrug og kriminalitet, bor hjemme eller i egen bolig, er i aktivt skole- eller arbejdstilbud og har betydelige forbedringer i adfærd og funktion.

Sidst opdateret 07/10 2015