Gå til indhold
Forside > Unge > Kriminalitet > Om kriminalitet

Om kriminalitet

Ungdomskriminaliteten har været faldende gennem det seneste årti. For unge i alderen 15-17 år har der generelt været en faldende tendens siden 2007 når det handler om strafferetlige afgørelser. Meget tyder på, at de indsatser, tilbud og metoder, vi anvender i det kriminalitetsforebyggende arbejde virker og har en positiv effekt. Der er imidlertid fortsat en lille gruppe af børn og unge, som begår alvorlig og gentagen kriminalitet.

Når man arbejder præventivt med kriminalitet blandt børn og unge, er det relevant at se på de tungtvejende risikofaktorer, der kan øge børn og unges sandsynlighed for at ende i en kriminel løbebane. Tilsvarende er det vigtigt at arbejde med de beskyttelsesfaktorer, der minimerer børn og unges risiko for at begå kriminalitet. Forskningen peger på, at det særligt er de familiemæssige og individuelle forhold, der har en afgørende betydning for, hvorvidt et barn udvikler en kriminel adfærd. Forskningen viser også, at det imidlertid ikke er alle børn som har en risikoprofil, der nødvendigvis begår kriminalitet.

For at opnå en vellykket forebyggende eller behandlende indsats, er det afgørende, at den starter tidligt, og at den bygger på samarbejde mellem de forskellige aktører, som er i kontakt med barnet eller den unge. Det er desuden vigtigt at opnå et kendskab til de kriminalitetstruede børn og unges risikofaktorer og behov samt den kontekst med familie, skole, venskaber og fritidsaktiviteter, som udgør deres hverdag.

På Socialstyrelsens hjemmeside om kriminalitet anbefaler vi redskaber og metoder, som kommunale aktører og andre kan anvende i det kriminalpræventive arbejde. Vi tilbyder også rådgivning om og processtøtte til kommuner i bl.a. håndtering af vanskelige ungegrupperinger samt forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger. Derudover tilbyder vi rådgivning om ungdomssanktionen og mulighed for at deltage på koordinatorkurser. Hvis din kommune planlægger eller skal afvikle et netværkssamråd, er der mulighed for at tage kontakt til vores rådgivningsteam om det. 

Sidst opdateret 04/03 2020