Temadag d. 25. sep. 2014

Her kan du finde information om indholdet af temadagen torsdag 25. september 2014

Socialstyrelsen afholdte torsdag den 25. september temadag om ungdomssanktion. Temadagen henvendte sig til sagsbehandlere og koordinatorer, der arbejder med unge idømt en ungdomssanktion.

Formålet med dagen var at give deltagerne viden, som kan anvendes i deres arbejde med de unge, der er idømt ungdomssanktionen og skabe mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Temadagen satte fokus på betydningen af den nye erhvervsskolereform i forhold til de mest udsatte unge, om fastholdelse af de unge i uddannelse/beskæftigelse og om målrettede indsatser i 2. fase.

Socialstyrelsen valgte at sætte fokus på disse to temaer, da de er centrale elementer i et ungdomssanktionsforløb.

Temadagen blev afholdt torsdag den 25. september 2014 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

Det fremgår af servicelovens regler om udformning og opfølgning af handleplaner til unge i ungdomssanktionen, at der skal være fokus på, at den unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse under sanktionsforløbet. Derfor var der om formiddagen oplæg om den nye erhvervsskolereform, dens betydning for de mest udsatte unge og om fastholdelse af de unge i uddannelse og beskæftigelse.

Om eftermiddagen var der oplæg om målrettede indsatser til de unge i 2. fase. Formålet med ungdomssanktionen er at tilbyde de unge socialpædagogisk behandling. Det er særligt i 2. fase, at denne behandling skal tilbydes. Vi satte fokus på nogle af de indsatser/metoder, hvor der er dokumentation for, at de virker. Fagpersoner fra anbringelsessteder og kommunale tilbud holder oplæg om deres anvendelse af metoder med dokumenteret positiv virkning til at hjælpe unge kriminelle.

Temadagen var en vekselvirkning mellem oplæg og paneldebat med oplægsholderne.

Program fra erfadagen 25. september 2014 (PDF)

Nedenfor kan du hente de enkelte oplæg:

Sidst opdateret 14/11 2018