Temadag d. 28. sep. 2017

Her på siden kan du finde informationer om og materialer fra temadagen, der blev afholdt d. 28. september 2017 på Hotel Park i Middelfart. Temadagen henvendte sig til sagsbehandlere og koordinatorer, der arbejder med unge, som er idømt en ungdomssanktion.

Socialstyrelsens temadag d. 28. september var 20. gang, at Socialstyrelsen afholdt temadag om ungdomssanktionen. Dagen havde derfor fokus på selve ungdomssanktionen, og dens udvikling.

Der blev taget udgangspunkt i de erfaringer og indsigter som arbejdet omkring ungdomssanktionen har afstedkommet. 

Områdeleder Lars Emil Andersen fra Region Midt fortalte om udviklingen omkring arbejdet med ungdomssanktionen herunder: Hvad var intentionerne og forudsætningerne i starten, og hvordan fungerede sanktionen dengang ift. nu? 

Anne Julie Boesen Pedersen fra Justitsministeriets Forskningskontor præsenterede den væsentlige viden om ungdomsanktionen, som de årlige redegørelser og effektevalueringer fra Justitsministeriets Forskningskontor har givet. 

Kathrine Pedersen og Thomas Esmann fortalte begge om deres forskellige erfaringer fra arbejder som koordinator - hvilke sejre og udfordringer har de haft? 

Professor Anette Storgaard fra Århus Universitet holdt oplæg om hvordan ungdomssanktionen skal ses ift. andre typer af sanktioner - hvornår kan og bør ungdomssanktionen anvendes? 

Derudover gjorde Socialstyrelsens projektgruppe vedr. ungdomssanktionen status på deres arbejde med ungdomssanktionen.

Nedenfor findes link til program og oplæg på dagen 

Program for temadagen 

Oplæg fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsens status på ungdomssanktionen 

Oplæg fra Anette Storgaard: Ungdomssanktionen ind i et strafferetligt perspektiv 

Oplæg fra Anne-Julie Boesen Pedersen: Ungdomssanktioner før og nu - hvad ved vi? 

Oplæg fra Thomas Esmann: Arbejdet som ungdomssanktionskoordinator

Oplæg fra Lars Emil Andersen: Ungdomssanktionen - hvorfor, og hvad var intentionen?

Sidst opdateret 14/11 2018