Temadag d. 26. sep. 2018

Her kan du finde informationer om og materialer fra temadagen, der blev afholdt d. 26. september 2018 i Socialstyrelsens lokaler i Odense. Temadagen havde til formål, at dele viden og erfaringer vedrørende ekstremisme og radikalisering i forbindelse med kriminalitetstruede unge.

Socialstyrelsens temadag d. 26. september 2018 var 22. gang, at Socialstyrelsen afholdt temadag om ungdomssanktionen. Dagen bød bl.a. på oplæg om risikofaktorer og bekymringstegn i forbindelse med ekstremisme, og om hvordan man som fagprofessionel kan arbejde med forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Resumé af oplæg på dagen

Anders Bo Christensen (Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme) fortalte i sit oplæg om, hvordan forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering er organiseret i Danmark og gav en introduktion til den mest aktuelle viden på området. Oplægget omhandlede desuden, hvilke bekymringstegn og risikofaktorer, der kan være i forhold til ekstremisme, samt hvordan man som fagprofessionel kan arbejde metodisk i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering.

Per Franch (Fyns Politi) - politikommissær og infohustovholder - fortalte om, hvordan Infohuset arbejder med bl.a. håndteringen af bekymringer for ekstremisme samt handlemuligheder for fagprofessionelle. Infohuset er et centralt samarbejdsforum for aktørerne i forebyggelsen af ekstremisme.

Chris Holmsted Larsen (Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme) gav i sit oplæg et aktuelt billede af højre- og venstreekstremismen i Danmark. Oplægget handlede desuden om, hvilke rekrutteringsstrategier og hvilke former for propaganda, miljøerne benytter sig af - både online og offline.

Udover ovenstående oplæg arbejdede deltagerne med en case ud fra dagens centrale læringspunkter.

Sidst opdateret 27/11 2018