Temadag d. 20. sep. 2016

Temadagen den 20. september 2016 omhandlede ”Ung i 2016 – trivsel og tendenser”, hvor der blev fokuseret på den brede ungdom, og hvor dette blev sat i relation til ungdomssanktionsdømte. Formålet med dagen var at få bibragt viden og ny inspiration til arbejdet med målgruppen.

Seniorforsker Jens-Peter Thomsen fra SFI fortalte om en stor forløbsundersøgelse, hvor SFI har fulgt 6000 børn, siden de blev født i 1995 frem til deres 18. år, hvor de er på vej til at blive voksne. I den anledning er der udkommet en ny rapport: ”Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet”. Rapporten tegner et billede af de unge – både den meget store gruppe, som klarer sig fint, men også den lille gruppe, som klarer sig mindre godt.

Helle Midskov Brynaa fra Vejle Kommune fortalte om et forebyggende pilotprojekt i Vejle Kommune, der hedder ”Hvem styrer orkestret?”. Projektet har fokus på de elever i folkeskolen, som er i risiko for at fravælge skolen og klassens fællesskab, normer og værdier, for i stedet at havne i misbrug og en kriminel løbebane.

Dagen blev afsluttet med drøftelser gruppevis.

Nedenfor findes link til alle oplæg på dagen inkl. link til folderen ”Hvem styrer orkestret?”:

Sidst opdateret 14/11 2018