Temadag d. 15. mar. 2018

Her på siden kan du finde informationer om og materialer fra temadagen, der blev afholdt d. 15. marts på First Grand Hotel i Odense. Temadagen havde til formål, at dele viden og erfaringer fra arbejdet med kriminalitetstruede unge.

Socialstyrelsens temadag d. 15. marts var 21. gang, at Socialstyrelsen afholdt temadag om ungdomssanktionen. Dagen havde fokus på kriminalitetstruede unge og medborgerskab, og centrerede sig derfor om metoden ’En vej ind’ og de erfaringer og indsigter oplægsholderne har tilegnet sig i deres arbejde med kriminalitetstruede unge.

Resumé af oplæg på erfadagen

Projektleder i DEFACTUM, Anders Nørbæk, holdt oplæg om metoden ’En vej ind’. Oplægget inkluderede en beskrivelse af målgruppen, metodens kerneelementer og dens forudsætninger. Metoden har til formål at forebygge rekruttering af børn og unge til rocker- og bandegrupperinger, ved at fokusere på medborgerskab, uddannelse og beskæftigelse.

Projektkoordinator i Odense Kommune, Jesper Ibsen Larsen, fortalte i sit oplæg om erfaringer fra praksis i arbejdet med metoden ’En vej ind’. Her var fokus især på relationsdannelse, koordination og den helhedsorienterede tilgang i arbejdet med de unge. Derudover også håndteringen af de udfordringer, de stødte på undervejs i processen.

Sociolog, journalist og forfatter, Aydin Soei, holdt oplæg om sine erfaringer fra feltarbejde og interviews med kriminalitetstruede unge. Oplægget havde fokus på konsekvenserne ved et ensidigt fokus på negativ social arv, når det gælder unge mænd, der føler sig som modborgere i samfundet. Derudover også betydningen af anerkendelse og medborgerskab.

Derudover gjorde Socialstyrelsens projektgruppe vedr. ungdomssanktionen status på deres arbejde med ungdomssanktionen.

Nedenfor findes link til program og oplæg på dagen

Program for temadagen

Oplæg fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsens status på ungdomssanktionen

Oplæg fra projektleder i DEFACTUM, Anders Nørbæk: Præsentation af metoden ’En vej ind’

Oplæg fra projektkoordinator i Odense Kommune, Jesper Ibsen Larsen: ’En vej ind’ – erfaringer fra praksis

Sidst opdateret 14/11 2018