Temadag Region Sjælland

Socialstyrelsen har den 2. marts 2017 afholdt en temadag om problemskabende ungegrupperinger og forebyggelse af rekruttering til bander

Program for dagen

Programmet hentes her (pdf)

Velkommen og Socialstyrelsens Videns- og Rådgivningsenhed v. Socialstyrelsen

Formålet med Socialstyrelsens Videns- og Rådgivningsenhed er at forebygge ungdomskriminalitet samt rekruttering til rocker- og bandegrupperinger. Rådgivningsindsatsen skal understøtte kommunernes arbejde for en vidensfunderet, virkningsfuld og koordineret præventiv indsats.

Oplæg hentes her (pdf)

Status på ungdomskriminalitet samt rocker- og bandegrupperinger v. Midt- og Vestsjællands Politi samt Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Medierne fortæller til tider om problemer med uroskabende ungegrupperinger, bandeopgør osv., men hvordan ser det egentlig ud i Region Sjælland? Oplægget giver status og seneste nyt ift. ungegrupperinger samt rocker- og bandegrupperinger i Region Sjælland.

Oplæg hentes her (pdf)

Genoprettende praksis v. Midt- og Vestsjællands SSP-kreds og Køge Kommunes SSP

Midt- og Vestsjællands SSP-kreds har vedtaget den faglige tilgang ’genoprettende praksis’, som et strategisk fokusområde. Oplægget tager udgangspunkt i Køge Kommunes erfaringer med konfliktmægling som en genoprettende metode, samt tankerne bag SSP-kredsens igangværende arbejde med genoprettende praksis.

Oplæg hentes her (pdf)

GUSA – en samarbejdsmodel til at styrke indsatsen overfor sårbare børn og unge v. Guldborgsund Kommunes SSP

I Guldborgsund Kommune implementeres dialogplatformen ’GUSA’. GUSA skal styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af aktører, som arbejder med tidlig forebyggelse. Oplægget tager udgangspunkt i kommunens bevæggrunde for at implementere GUSA, samt hvordan modellen skal styrke den strukturerede og helhedsorienterede forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Oplæg hentes her (pdf)

Erfaringer med kontaktpersonordninger til kriminalitetstruede unge v. LG insight

LG Insight præsenterer en ny rapport, der beskriver forskellige måder at arbejde med kontaktpersonordninger i forhold til kriminalitetstruede unge. Rapporten er udarbejdet som led i en rådgivningsopgave for Socialstyrelsen.

Oplæg hentes her (pdf)

Sidst opdateret 03/03 2017