Temadag Nordsjælland

Socialstyrelsen har den 27. februar 2017 afholdt en temadag om problemskabende ungegrupperinger og forebyggelse af rekruttering til bander

Program for dagen

Velkomst og Socialstyrelsens Videns- og Rådgivningsenhed v. Socialstyrelsen

Formålet med Socialstyrelsens Videns- og Rådgivningsenhed er at forebygge ungdomskriminalitet samt rekruttering til rocker- og bandegrupperinger. Rådgivningsindsatsen understøtter kommunernes arbejde for en vidensfunderet, virkningsfuld og koordineret præventiv indsats.

Oplæg hentes her (pdf)

Status på ungdomskriminalitet og perspektiver ift. forebyggelse v. Nordsjællands Politi

Nordsjællands Politi giver en status på ungegrupperinger og bandeproblematikker i Nordsjælland. Hvad rører sig i Nordsjælland i forhold til ungdomskriminalitet og ungegrupperinger? – Hvad går den rigtige vej? Og hvor har vi behov for at skærpe fokus, hvis vi skal forebygge, at unge bliver en del af problemskabende ungegrupperinger og den organiserede kriminalitet?

Oplæg hentes her (pdf)

Halsnæs’ arbejde med Projekt Sporskifte v. Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune er netop gået i gang med et nyt projekt målrettet unge, der er i risiko ift. ungdomskriminalitet. Projektet hedder ’Projekt Sporskifte’ og bygger på en metode udbudt af Socialstyrelsen. Fokus i projektet er at sætte de unge i stand til at profitere af almindelige uddannelses- og beskæftigelsestilbud gennem et målrettet gruppeforløb.

Oplæg hentes her (pdf)

’Genoprettende praksis’ v. SSP Fagudvalg

SSP fagudvalget præsenterer ’genoprettende praksis’ som en faglig tilgang til unge, der har begået kriminalitet. Oplægget tager udgangspunkt i erfaringer fra Nordirland, Norge og fra danske kommuners arbejde med genoprettende praksis.

Oplæg hentes her (pdf)

Erfaringer med kontaktpersonordninger til kriminalitetstruede unge v. LG insight

LG Insight præsenterer en ny rapport, der beskriver forskellige måder at arbejde med kontaktpersonordninger i forhold til kriminalitetstruede unge. Rapporten er udarbejdet som led i en rådgivningsopgave for Socialstyrelsen.

Oplæg hentes her (pdf)

Sidst opdateret 01/03 2017