Forside > Unge > Kriminalitet > Kurser og konferencer > Praksiskursus i YLS/CMI

Praksiskursus i YLS/CMI

På kurset undervises der i det validerede redskab Youth Level of Service (YLS)/Case Management Inventory (CMI), der systematisk arbejder med risiko- og beskyttelsesfaktorer i praksis. Der er fokus på at udvikle den samlede indsats i forhold til unge, som begår alvorlig og gentagen kriminalitet.

Formål

Systematisk forebyggelse af ungdomskriminalitet og rekruttering til rocker og bandegrupperinger med certificering i YLS/CMI er et praksiskursus, der har som formål at introducere kursisterne til at arbejde systematisk med risiko og beskyttelsesfaktorer i praksis samt undervise og certificere dem i brugen af det validerede redskab Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI). Kurset tager udgangspunkt i kommunens egen praksis og organisering og har undervejs et særligt fokus på, hvordan ledelsen understøtter implementeringen og forankringen.

Med afsæt i risiko-, behov- og responsivitetsfaktorerne får kursisterne indsigt i vigtigheden, i at adskille højrisiko og lavrisiko unge fra hinanden for på den måde at undgå en uhensigtsmæssig smitteeffekt. Fokus er at kursisterne lærer at identificere risikofaktorer hos unge, der opretholder antisocial/kriminel adfærd.

Den enkelte kommune kan ved afslutning forvente at have opnået:

  • Viden om kriminalitetsforebyggelse, forebyggelsestrekanten samt forskning og viden om ungdomskriminalitet.
  • Problemskabende ungegrupperinger, rocker- og bandegrupperinger.
  • Viden om roller og ansvar i det kriminalitetsforebyggende arbejde.
  • Viden om risiko– og beskyttelsesfaktorer.
  • Viden om love og regler i forhold til unge med en kriminel adfærd samt i forhold til kriminalitetsforebyggelse.
  • Viden om dataredskaber til opfølgning af YLS/CMI.
  • At få certificerede brugere af YLS/CMI.
  • Erfaring med brug af YLS/CMI og kompetence til at anvende YLS/CMI i egen praksis.

Indhold

Youth Level of Service – Case Management Inventory (YLS/CMI) er et risikovurderingsredskab til at vurdere risikoen for antisocial/kriminel adfærd for unge i alderen 12-17 år. YLS/CMI er oversat til dansk i Socialstyrelsen og henvender sig til fagpersoner, som arbejder med unge, der har begået kriminalitet eller er i risiko for det. Redskabet kan anvendes både på anbringelsessteder og i ambulante foranstaltninger. YLS/CMI er udviklet med den antagelse, at det er nødvendigt at udrede de unge i forhold til risikoniveau, behov og responsivitet (modtagelighed) for igangsættelse af en passende indsats.

Praksiskurset om systematisk forebyggelse af ungdomskriminalitet og rekruttering til rocker og bandegrupperinger med certificering i YLS/CMI er et 5 dages modulopbygget kursusforløb, bestående af:

Formøde for kommunale ledere og repræsentanter for medarbejdergruppen

Formålet er at skabe et fælles grundlag for tilrettelæggelse af kursusforløbet, samt aftale formål og læringsmål inden for de overordnede rammer og formål med kurset. Formødet afvikles som et arbejdsmøde med det formål at tilrettelægge kursusforløbet og implementeringsprocessen, før, under og efter kursusforløbet. Der tages udgangspunkt i den aktuelle kommunes organisering. På formødet skal der i kommunen etableres et implementeringsteam, som er gennemgående under hele forløbet, og som skal løfte en særlig opgave omkring opsamling af erfaringer og centrale udfordringer, og som samtidigt understøtter implementeringen og er VIAs kontakt i kursusperioden.

Modul 1

To dage, der har fokus på en generel introduktion til feltet socialfagligt og juridisk. Det indeholder en indføring i RNR principperne samt en introduktion til forskellige risikovurderingsredskaber. 

Modul 2

To dage, der består af undervisning i YLS/CMI´s teoretiske og forskningsmæssige afsæt, hvor kursisterne får en forståelse for teori og forskning bag YLS/CMI. Kursisterne opnår evne til at bruge og fortolke YLS/CMI via cases samt at anvende YLS/CMI  i daglig praksis.

Modul 3

En halv dag, der har fokus på implementering og opfølgning.

Kurset er en del af børnekataloget og udbydes af VIA.

Sidst opdateret 13/12 2017