Forside > Unge > Kriminalitet > Kurser og konferencer > Praksiskursus i forebyggende helhedsorienterede indsatser

Praksiskursus i forebyggende helhedsorienterede indsatser

Inddragelsen af familien og den unges netværk, samt samarbejdet med professionelle og andre aktører i civilsamfundet er helt centrale elementer i den forebyggende indsats i forhold til ungdomskriminalitet og rekrutteringen til rocker- og bandegrupperinger. På dette kursus involveres både ledelse og medarbejdere fra det tværfaglige samarbejde i kommunen.

Formål

Deltagelse i kurset skal understøtte den enkelte kommunes helhedsorienterede og sammenhængende forebyggende indsats i forhold til ungdomskriminalitet og rekruttering til rocker- og bandegrupperinger gennem et særligt fokus på inddragelsen af familien og den unges netværk og etablering af samarbejder med andre aktører i det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Indhold

Praksiskurset er bygget op således, at der er et indledende møde med ledelsen og relevante medarbejdere, en kursusdag målrettet ledelsen, fire kursusdage målrettet ledelse og medarbejdere samt eventuelle andre samarbejdspartnere fra civilsamfundet, og endeligt et opfølgningsmøde med ledelsen. Før det indledende møde skal kommunen udvælge et eller to udviklingsområder, som de ønsker at arbejde med som gennemgående case(s) i praksiskurset. 

Lederdag

På praksiskursets første dag kun for ledere foretages en grundig analyse af udfordringerne i forhold til de valgte udviklingsområder i kommunen og på den baggrund defineres og prioriteres det konkrete indhold på kursusdagene, udarbejdes en fælles forandringsteori i forhold til de prioriterede udviklingsområder, samt en strategi for implementering af nye strategier og indsatser. 

4 medarbejderdage

SPUK vil på praksiskursets fire øvrige kursusdage undervise i tre typer moduler:
Obligatoriske moduler, bl.a. en generel introduktion til:

  • kriminalitetsforebyggelse
  • forebyggelsestrekanten
  • ungdomskriminalitet
  • problemskabende ungegrupperinger
  • bande- og rocker grupperinger
  • risiko – og beskyttelsesfaktorer i forhold til ungdomskriminalitet
  • gennemgang af love og regler vedr. unge kriminalitetstruede eller kriminel adfærd, samt ift. kriminalitetsforebyggelse,
  • aktører og roller i det kriminalitetsforebyggende arbejde
  • udveksling af oplysninger i det kriminalpræventive arbejde
  • inddragelse af familie og netværk i kriminalitetsforebyggelsen.

Valgfri moduler på baggrund af de temaer, som ledelsen udvælger på lederdagen.

Opfølgning på kommunens udviklingsområde(r). Det forventes, at den/de ledere, der har ansvaret for implementeringen af de valgte udviklingsområder, deltager på alle medarbejderdage.

En halv implementeringsdag med ledelsen

Der vil være et afsluttende møde 2-3 måneder efter sidste medarbejderdag, som vil fokusere på at sikre implementering og opfølgning af nye eller forbedrede strategier og metoder.

Kurset er en del af boernekataloget.dk og udbydes af SPUK.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her 

Sidst opdateret 07/08 2017