Temadag 1. december 2015

Den 1. december 2015 afholdte Socialstyrelsen temadag om forebyggelse af bande- og rockerrekruttering. Temadagen fandt sted på Scandic i Vejle. Her på siden kan du finde oplæg og materiale fra dagen.

Program for temadagen om bande- og rockerforebyggelse (åbner PDF i nyt vindue)

Slides fra temadagens oplæg kan downloades som PDF-filer:

Er ”Who Works” ligeså vigtig som ”What Works” i det sociale forebyggende arbejde med kriminalitetstruede unge? (v. Lektor Jan Dirk de Jong fra University of Applied Sciences Leiden) (åbner PDF i nyt vindue)

Kan vi identificere unge i risiko tidligere, end vi gør i dag? (v. Anders Bo Christensen og Tine Søberg, Socialstyrelsens Videns- og Rådgivningsenhed på rocker- og bandeområdet) (åbner PDF i nyt vindue)

WORKSHOP 1 ”Cross-over” - fra rocker- og bandekriminalitet til politisk vold (To oplæg)

Oplæg v. ph.d. Ann-Sophie Hemmingsen fra DIIS (åbner PDF i nyt vindue)

Oplæg v. konsulent Satnam Singh fra Københavns Kommune indsats VINK) (åbner PDF i nyt vindue)

WORKSHOP 2 ”The Real Deal” (v. Lektor Jan Dirk de Jong fra University of Applied Sciences Leiden) (åbner PDF i nyt vindue)

WORKSHOP 3 ”Case management” - som metode til at bryde fødekæden til bander (v. Afsnitsleder Birgit Nørgaard Bech og en casemanager fra CFU, Odense Kommune) (åbner PDF i nyt vindue)

WORKSHOP 4 ”En vej ind” - som metode til at bryde fødekæden til bander (v. Leder Camilla Sys Møller Andersen, ungekoordinator Anne-Mette Palm, projektkoordinator Anna Barbara Gregersen og to mentorer fra” En Vej Ind”, Ishøj Kommune) (åbner PDF i nyt vindue)

”Mind Your Own Business” (v. Programchef Maria Kavita Nielsen fra Mind Your Own Business) (åbner PDF i nyt vindue)

Sidst opdateret 24/07 2017