Forside > Unge > Kriminalitet > Ungdomssanktionen > Koordinatorkurser

Koordinatorkurser

Socialstyrelsen afholder mindst en gang årligt et kursus for koordinatorer til unge i ungdomssanktionen. Kurset klæder deltageren på til at kunne varetage rollen som koordinator for en ung idømt ungdomssanktion. Her på siden kan du finde informationer om kursernes formål og indhold.

Koordinatorkursets formål

Koordinatorerne skal gennem kurserne opnå viden om ungdomssanktionsforløbet, forløbets muligheder og begrænsninger samt forhold, der har vist sig at skabe særlige udfordringer. Endvidere skal kurserne opkvalificere koordinatorerne til at koordinere og skabe sammenhæng i forløbet blandt andet gennem afholdelse af netværksmøder.

Kurserne tager udgangspunkt i Socialstyrelsens publikation 'Håndbog om ungdomssanktionen'.

Du kan finde håndbogen her.

Koordinatorkursets indhold
Koordinatorkurset indeholder bl.a. følgende emner:

 • Ungdomssanktionens rammer.
 • Koordinatorrollen: Organisering, opgaver, funktion og samarbejde i sanktionens tre faser.
 • Koordinatorrollen i praksis (eksternt oplæg).
 • Netværksmøder i ungdomssanktionen.
 • Når ungdomssanktioner går galt. Hvornår, hvordan og handlemuligheder?

Undervisningen er bygget op med plenumoplæg og drøftelser samt casearbejde i grupper.

Se programmet for kursusforløb efterår 2020 her.

Koordinatorkursets målgruppe

Det er en forudsætning for optagelse på Ungdomssanktionens koordinatorkursus, at man er ansat som koordinator for en ung, der er idømt ungdomssanktionen, eller at der er sandsynlighed for, at man efter kurset vil komme til at arbejde som koordinator for en ung i ungdomssanktionen. Kurset kan f.eks. være relevant, hvis man arbejder som støtte-/kontaktperson for målgruppen i en kommune, eller hvis man er socialrådgiver og overvejende har sager med unge, der begår alvorlig kriminalitet.

Ansøgning og optagelse

Ansøgning om plads på koordinatorkurset sker ved at udfylde en elektronisk formular. Ansøgningen er individuel, og det er derfor ikke muligt at ansøge om pladser til flere personer samtidigt.

Der er et begrænset antal pladser. Ansøgning til kurset må derfor ikke opfattes som bekræftelse på optagelse. Optagelse sker ud fra en konkret vurdering af kursets relevans i forhold til ansøgerens nuværende stilling og funktion. Vurderingen sker på baggrund af oplysninger og beskrivelser i ansøgningsskemaet.
Alle ansøgere vil, ca. tre uger før kurset finder sted, modtage en mail om, hvorvidt de er optaget eller ej.

Deltagelse på kurset er gratis.

Afvikling af kursusforløb efterår 2020

Kurset vil i efteråret 2020 blive afviklet som en kursusdag kombineret med en introduktion og opfølgning via Skype for kursusdeltagerne. Kursusforløbet afvikles i mindre hold på ca. 8 deltagere.

I efteråret 2020 afholdes koordinatorkursus:

 • Torsdag den 17. september 2020 kl. 9.30 – 16.00

Introduktion og opfølgning, der sker via Skype, foregår:

 • Introduktion til koordinatorkurset: Torsdag den 10. september kl. 12-15.
 • Opfølgning på koordinatorkurset: Mandag den 15. oktober (Tidspunkt meddeles i forbindelse med optag).

For at kunne deltage i kurset, skal du udfylde et spørgeskema, der vil fungere som din ansøgning til kurset.

Frist for indsendelse af ansøgning er fredag d. 7. august kl. 12.00. 

Endvidere afholdes et koordinatorkursus på følgende datoer:

 • Introduktion (Virtuelt): Mandag den 16. november kl. 12-15.
 • Kursusdag afholdt i Socialstyrelsen: Tirsdag den 24. november kl. 9.30-16.
 • Opfølgning (Virtuelt): Onsdag den 9. december kl. 12-15.

Frist for indsendelse af ansøgning er mandag d. 12. oktober 2020 kl. 12.00

Du kan udfylde spørgerskemaet her.