Gå til indhold

Indhold i ungdomssanktionen

Ungdomssanktionen består af et struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandlingsforløb af to års varighed under tilsyn af de sociale myndigheder.

Det socialpædagogiske behandlingsforløb består af tre faser:

Fase 1

Et indledende ophold på en sikret afdeling.

Formålet med det indledende ophold på sikret afdeling er dels at få standset den unges kriminelle handlinger ved at fjerne den unge fra lokalmiljøet og dels at tilvejebringe grundlaget for den videre socialpædagogiske behandling.

Fase 2

Et ophold på en døgninstitution eller et egnet opholdssted.

Efter det indledende institutionsophold i første fase skal den unge i anden fase anbringes under lempeligere former, f.eks. på en åben døgninstitution eller et godkendt opholdssted. Varigheden forudsættes i almindelighed at være på indtil tolv måneder, så det samlede institutionsophold er på omkring fjorten måneder.

Fase 3

En periode i ambulant regi med tilsyn af de sociale myndigheder.

Tredje fase foregår i ambulant regi med tilsyn af de sociale myndigheder. Varigheden af denne periode afhænger af den samlede varighed af institutionsopholdet.

Sidst opdateret 07/01 2019