Gå til indhold

Baggrunden for ungdomssanktionen

Ungdomssanktionen som et alternativ til traditionel ubetinget fængselsstraf.

I 2000 blev der af regeringen nedsat en ekspertgruppe, som skulle gennemgå og vurdere de daværende reaktionsmuligheder overfor unge lovovertrædere. Ekspertgruppen skulle endvidere overveje og om nødvendigt stille forslag om nye sanktionsformer og procedurer.

Baggrunden for nedsættelsen af ekspertgruppen var et ønske om at styrke myndighedsindsatsen over for børn og unge, der begår alvorlig, personfarlig kriminalitet.

Udviklingen havde rejst spørgsmålet om, hvorvidt reaktionsmulighederne over for den hårdeste kerne af socialt belastede og utilpassede unge kriminelle var tilstrækkeligt effektive.

Et flertal i ekspertgruppen fandt det hensigtsmæssigt at udforme en ungdomssanktion som en særlig foranstaltning til unge over den kriminelle lavalder, der begår alvorlig kriminalitet.

Ungdomssanktionen blev en realitet, da den blev indsat i straffelovens § 74 a i juni 2001 med ikrafttrædelse fra d. 1. juli 2001.

Sidst opdateret 07/01 2019