Gå til indhold

Bolignetværk

Et særligt bolignetværk mødes to gange om året. Formålet er at inspirere og påvirke indsatsen for unge i hjemløshed både på lokalt og nationalt plan.

Som en led i et af initiativerne på området for unge i hjemløshed er der igangsat et særligt bolignetværk. Netværkets medlemmer består af repræsentanter fra fem kommuner med boligudfordringer, Boligministeriet og relevante organisationer.

Bolignetværkets halvårlige arbejdsmøder har til formål at inspirere og påvirke det politiske og organisatoriske niveau både kommunalt og nationalt, herunder at:

  • Udvikle og kvalificere boligindsatsen for udsatte unge i hjemløshed og risiko for hjemløshed
  • Medvirke til, at der skabes flere boligløsninger og bedre adgang til passende boliger til unge i målgruppen
  • Medvirke til, at der etableres og bevares boliger, der matcher de unges behov og betalingsmuligheder

Bolignetværket er etableret som led i projektet om midlertidige boliger til unge i hjemløshed.

Link til evaluering af overgangsboligprojektet 

Sidst opdateret 25/02 2020