Projekter og initiativer for hjemløse unge

Helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge

Hjemløshed | 25/03 2015

En forebyggende, tidlig og helhedsorienteret indsats til udsatte unge, der er hjemløse eller i risiko for at blive det - en indsats med fokus på samarbejde og koordination hele vejen rundt. 10 kommuner arbejder med indsatsen fra 2014-2017.

Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

Hjemløshed | 27/03 2015

Blandt hjemløse unge findes en særligt sårbar gruppe af unge, som det er svært for kommunerne at etablere og bevare kontakt til. De midlertidige overgangsboliger skal derfor afprøves som en model for at kunne udrede den unge og iværksætte relevant støtte til den unge i egen bolig.

Implementering og forankring af Hjemløsestrategien

Hjemløshed, Dokumenterede metoder voksne og handicap | 16/04 2015

Projektet understøtter 25 kommuner i implementeringen og forankringen af Housing First princippet og én eller flere af bostøttemetoderne: ACT, ICM og CTI med baggrund i resultaterne fra Hjemløsestrategien.

Sidst opdateret 16/04 2015