Introduktion

De fleste unge hjemløse er sofasovere, dvs. at de sover hos fx venner og bekendte. Få overnatter på herberger. Antallet af unge hjemløse har været stigende gennem de senere år.

Ved Hjemløsetællingen 2015 blev antallet af unge hjemløse i alderen 18-24 år opgjort til 1.172 personer, hvoraf 26 % er kvinder og 74 % mænd.

Blandt hjemløse fra 25 år og opefter er fordelingen er 22 % kvinder og 78 % mænd. Dvs. at der er forholdsmæssigt flere kvinder i gruppen af unge hjemløse. (Benjaminsen og Hesselbjerg, 2015).

Definition af hjemløshed


"Hjemløshed defineres internationalt som tre forskellige dimensioner af boligmæssig eksklusion, nemlig den fysiske, den juridiske og den sociale dimension. De tre dimensioner rummer kort fortalt fysisk meget dårlig boligstandard, manglende juriske rettigheder, fx ingen lejekontrakt, og manglende muligheder for at have et privat socialt liv i boligen.

Hjemløshed omfatter dermed ikke kun borgere, der overnatter på gaden eller på herberger for hjemløse, men også den skjulte hjemløshed i form at borgere, der overnatter midlertidigt hos bekendte, venner og familie i mangel af bolig."

Benjaminsen og Hesselbjerg, 2015

Antallet af hjemløse i Danmark har været stigende gennem de senere år, herunder også antallet af unge hjemløse. I Danmark overnatter en begrænset andel af de unge hjemløse på gaden, nemlig 6 % på landsplan, mens 2 % overnatter på natvarmestuer og 22 % på herberger. Godt halvdelen overnatter hos andre som såkaldte sofasovere.

Hvad er en sofasover?

Sofasovere er en betegnelse for unge, som overnatter hos venner, familie, bekendte eller tilfældige bekendtskaber. ’Skjult hjemløshed’ eller ’sofasurfere’ er andre begreber for samme fænomen.

At være sofasover er en akut løsning, som bruges i en situation, hvor den unge er blevet socialt marginaliseret og følelsesmæssigt belastet. Det kan fx skyldes den unges misbrug eller psykiske problemer. Det kan også skyldes, at hjemmet er blevet et usikkert sted at opholde sig for den unge (McLoughlin, 2013).

Nogle har i begyndelsen af deres hjemløshedsperiode gode muligheder for at trække på overnatning hos familie og venner. Men overnatning hos familie og venner kan også slide relationerne op. Den unge, som er hjemløs gennem længere perioder, kan derfor med tiden stå tilbage med et nedslidt og begrænset netværk (Benjaminsen og Hesselbjerg, 2015).

Funktionelt og ikke funktionelt hjemløse

De fleste unge hjemløse forsøger at undgå at overnatte som gadesovere eller på herberger. Det skyldes, at der ofte er et miljø mellem brugerne, som kan være truende og belastende for de unge (Benjaminsen og Hesselbjerg, 2015).

Ifølge hjemløsetællingen i 2015 er 97 % af de unge hjemløse ikke funktionelt hjemløse. Dvs. at deres funktionsevne tillader dem at opholde sig i egen bolig, evt. med støtte.

Kun 3 % af de unge hjemløse betegnes som funktionelt hjemløse. Dvs. at de har en bolig, men også så store psykiske og sociale vanskeligheder, at de undgår at opholde sig i den og i stedet opsøger tilbud for hjemløse eller opholder sig på gaden. De problemer, de kan have, er angst, ensomhed eller manglende indflydelse på hvem, der reelt benytter boligen. (Benjaminsen og Hesselbjerg, 2015).

Læs mere om unge hjemløse og sofasovere på Vidensportalen 

Sidst opdateret 25/01 2017