Forside > Unge > Efterværn > Udgivelser om efterværn

Udgivelser om efterværn

2017 | Efterværn

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet: Undersøgelse af efterværnsområdet i Danmark

Publikationen belyser efterværnsområdet ved at se på målgruppen for efterværn, kommunernes praksis samt de unges egne perspektiver og ønsker i forhold til efterværn.

2017 | Efterværn

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet. Erfaringsopsamling på baggrund af pulje til efterværn og netværksgrupper

Rapporten samler op på erfaringer fra 16 projekter, der har fået støtte til efterværnsprojekter og netværksgrupper.

2017 | Efterværn

Ti kommuners foreløbige erfaringer og resultater med samarbejdsmodellen. Opsamling.

Rapporten samler op på foreløbige erfaringer resultater fra initiativet ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”, som er en del af den samlede satspuljeaftale for 2011-2014 om styrkelse af efterværnsindsatsen.

2017 | Anbringelse, Efterværn

Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje

Håndbogen er et opslagsværk om familieplejeanbringelser. Gennem eksempler og opmærksomhedspunkter gives konkrete bud på, hvordan man kan arbejde struktureret og systematisk med de forskellige dele af anbringelsesforløbet.

2016 | Efterværn

Anbragte unges overgang til voksenlivet II

SFI har udarbejdet en kvantitativ evaluering af de to efterværnsinitiativer ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” og ”Støtte fra frivillige organisationer”, som skal forbedre anbragte og tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet.

2016 | Efterværn

Anbragte unges overgang til voksenlivet

Rapporten er en kvalitativ evaluering af fire efterværnsinitiativer under Efterværnspakken, der alle har til formål at forbedre anbragte unges overgang til et selvstændigt voksenliv.

2015 | Efterværn

Kort fortalt

"Kort fortalt" er en guide til unge, der har været anbragt udenfor hjemmet, og den kan hjælpe med mange af de praktiske og personlige udfordringer, der kan være i overgangen til voksenlivet.

2013 | Efterværn

Bedre overgange for udsatte unge

Evalueringen samler de foreløbige erfaringer fra fire forsøgskommuner, hvor man med afsæt i Samarbejdsmodellen samler relevante fagpersoner, fx fra social-, arbejdsmarkeds- og uddannelsessystemet, omkring det samme bord, og hvor den unges egen deltagelse og ønsker for fremtiden står centralt. Forsøgskommunerne er Fredericia, Gentofte, København og Roskilde.

2013 | Efterværn

Metodehåndbogen – Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Metodehåndbog til sagsbehandleren, som skal være koordinator for unge i samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”. Bogen rummer vejledning til arbejdet med modellen og introducerer de redskaber, der skal understøtte forløbet.

2013 | Efterværn

Implementeringsguide – Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Publikationen indeholder en guide til, hvordan kommunen kan implementere samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”

2013 | Efterværn, Anbringelse

Bedre overgange for udsatte unge. Kort og klart

Hæftet opsummerer de væsentligste pointer og foreløbige erfaringer i SFI’s midtvejsevaluering af efterværnsprojektet ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”.

2012 | Anbringelse, Efterværn

Social Fokus: Efterværn. Overgang til voksenlivet

Overgangen fra barn til voksen er en vanskelig periode for alle unge. For udsatte unge og især for unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet være særligt svær.

2012 | Anbringelse, Efterværn

Efterværn for tidligere anbragte unge. En videns- og erfaringsopsamling

Videns- og erfaringsopsamlingen giver et sammenfattende billede af, hvad vi ved om efterværn i Skandinavien, Storbritannien og USA.

2012 | Anbringelse, Efterværn

Det gode efterværn. Tidligere anbragte unges positive fortællinger om efterværn

Bogen indeholder ti unges positive erfaringer med efterværn og henvender sig til ansatte på anbringelsessteder, kontaktpersoner i efterværnsindsatsen og kommunale sagsbehandlere.

2011 | Anbringelse, Efterværn

Lige muligheder – støtte til udsatte børn og unge

Rapporten beskriver de forsøgsprojekter, som er igangsat i forbindelse med handlingsprogrammet ’Lige Muligheder’, som skal give udsatte børn og unge muligheder på lige fod med andre.

2007 | Anbringelse, Efterværn

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbogen fungerer som et opslagsværk for sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. Her findes information om, hvad lovændringerne indebærer for handlemuligheder i forskellige dele af et sagsforløb.

2005 | Anbringelse, Efterværn

Udskrevet til samfundet. Efterværnsstøtte til tidligere anbragte unge

Erfaringsopsamlingen giver tiltrængt viden om efterværn. Efterværn er støtte til unge, der flytter fra et anbringelsessted efter 18-års alderen og skal klare sig selv som voksne.

2001 | Efterværn

Stjernerne og Bossen

Stjernerne og Bossen er en erfaringsopsamling af Musikprojektet Thorshøjgård i Københavns Amt. Musikprojektet er et efterværnsprojekt for en gruppe yngre tidligere døgninstitutionselever, der alle lever af førtidspension.

Sidst opdateret 27/04 2015