Gå til indhold

Baggrund for samarbejdsmodellen

Samarbejsmodellen skal støtte tidligere anbragte unges integration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Du kan her læse om baggrunden for modellen.

Vejen til uddannelse og beskæftigelse er en samarbejdsmodel, der understøtter, at flere anbragte unge kommer i uddannelse og beskæftigelse. Modellen er udviklet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Rambøll og en række udviklingskommuner som en del af Efterværnspakken under satspuljen for 2011, der havde til formål at styrke indsatser overfor unge, som ophører med anbringelse.

Samarbejdsmodellen er bygget op omkring den unge, og støtter de involverede fagpersoner på tværs af forvaltninger i at koordinere mål og indsatser i et struktureret og kontraktbaseret forløb med unge i alderen 16-23 år. Samarbejdsmodellen opstiller fælles mål på tværs af forvaltninger, nemlig den unges uddannelse og beskæftigelse.

Initiativet blev igangsat i foråret 2011. I den indledende fase blev modellen blev udviklet og afprøvet i samarbejde med fire kommuner, som ønskede at deltage som projektkommuner. De fire kommuner er:

  • Fredericia Kommune
  • Gentofte Kommune
  • Københavns Kommune
  • Roskilde Kommune

Efterfølgende fik yderligere 10 kommuner satspuljemidler til implementering af samarbejdsmodellen. Implementeringen foregik i perioden medio 2014 til slutningen af 2015. 

Sidst opdateret 22/02 2017