Gå til indhold

Materialesamling

I forbindelse med samarbejdsmodellen "Vejen til uddannelse og beskæftigelse" er der udviklet en række gratis redskaber og værktøjer, som skal understøtte implementeringen af og arbejdet med samarbejdsmodellen.

Du kan læse om alle redskaberne og værktøjerne, som anvendes i forbindelse med en implementering af samarbejdsmodellen, her på siden. 

  Fold alle teksterne ud eller ind

  Implementeringsguide til kommuner

  Dette er en guide til, hvordan din kommune kan implementere Vejen til uddannelse og beskæftigelse.

  Hent Implementeringsguiden her 

  Metodehåndbogen

  Metodehåndbogen er skrevet til sagsbehandleren, som skal fungere som koordinator for unge i Vejen til uddannelse og beskæftigelse. Metodehåndbogen giver sagsbehandleren vejledning til at arbejde med Samarbejdsmodellen og introducerer de redskaber, der skal understøtte forløbet.

  Hent Metodehåndbogen her 

  Redskaber

  Samarbejdsmodellen rummer i alt fem redskaber, der understøtter arbejdet med Vejen til uddannelse og beskæftigelse, og som kan downloades gratis.

  De fem redskaber, som kan downloades, er:

  1. Samtykkeerklæring
  2. Netværkskort 
  3. Netværksoverblik 
  4. Indsatsoverblik 
  5. Mål- og aftaleskema.

  Hvert redskab indledes med en beskrivelse af, hvad formålet er med redskabet, hvem der skal bruge det, hvornår og hvordan. I Metodehåndbogen findes en skridt-for-skridt-vejledning til, hvornår og hvordan du anvender hvert af de fem redskaber. 

  Mødetjekliste

  Desuden er der udviklet et redskab, som understøtter implementeringen af samarbejdsmodellen, nemlig mødetjekliste. I metodehåndbogen og implementeringsguiden er der en introduktion til, hvordan du anvender mødetjeklisten. Dels til dokumentation af de unges udvikling og dels til dokumentation af faserne i implementering og drift.

  Mødetjekliste til Samarbejdsmodellen.

  Redskaberne kan anvendes direkte i kommunens eget IT-system

  Samarbejdsmodellen er baseret på udveksling af oplysninger mellem flere forvaltninger. Det er derfor centralt, at IT-understøttelsen muliggør udvekslingen af redskaber fx via et internt netværk. På den måde kan fagpersoner i flere forvaltninger tilgå redskaberne og holde sig opdateret om den unges udvikling løbende.

  Pjece om Samarbejdsmodellen til unge

  Pjecen introducerer den unge og den unges forældre til Samarbejdsmodellens muligheder og forløb. Pjecen fortæller kort om, hvordan den unge skal give samtykke til udveksling af oplysninger for at kunne få gavn af samarbejdet med det tværfaglige team.

  Pjecen introduceres og udleveres af den person, som er i kontakt med den unge, det vil sige sagsbehandleren eller en fagperson fra den unges professionelle netværk. Det er vigtigt at tale pjecens indhold igennem med den unge.

  I pjecen er der gjort plads til, at kommunen kan tilføje sit logo samt kontaktoplysninger på den sagsbehandler, som skal fungere som koordinator i den unges forløb.

  Pjece om Samarbejdsmodellen til unge (pdf). 

  Den unge skal give skriftligt samtykke inden opstart af forløb

  Samtykke er en forudsætning for, at der må udveksles oplysninger om den unge mellem de fagpersoner, som samarbejder med den unge i det tværfaglige team.

  Der indhentes samtykke, hver gang nye fagpersoner indtræder i eller tilknyttes det tværfaglige team. Det anbefales at indhente samtykke som en del af mødeforberedelsen med den unge. På den måde er koordinatoren, som forbereder mødet med den unge, sikker på, at den unge er indforstået med, at specifikke oplysninger viderebringes til fagpersoner.

  Se samtykkeerklæringen under punktet Redskaber.

  Pjece om Samarbejdsmodellen til kommunale beslutningstagere

  Pjecen henvender sig til politikere og ledere, som overvejer Samarbejdsmodellens fordele for netop deres kommune.

  Vejen til uddannelse og beskæftigelse forudsætter en række centrale beslutninger i kommunen. Blandt andet forpligtes forvaltningerne til at samarbejde på tværs om de unges uddannelse og beskæftigelse.

  Det anbefales at implementere Samarbejdsmodellen i følgende faser:

  1. Den politiske beslutning træffes, hvorefter IT-understøttelsen påbegyndes
  2. Opstart, hvor centrale aktører udpeges og et antal prøvesager udvælges
  3. Pilotfase, hvor personalet afprøver modellens redskaber på de udvalgte sager
  4. Drift, hvor Samarbejdsmodellen anvendes i alle kommunens sager. Der dokumenteres løbende.

  Pjece om Samarbejdsmodellen til kommunale beslutningstagere (pdf).

  Sidst opdateret 04/09 2017