Gå til indhold

Evaluering af samarbejdsmodellen

Samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” er gennem projektperioden blevet løbende evalueret. Det har udmøntet sig i en midtvejsevaluering, en kvalitativ evaluering og en kvantitativ evaluering.

Nedenfor kan du læse en opsummering af evalueringernes hovedresultater, og nederst på siden finder du mere information og links til evalueringerne.

Kommunernes erfaringer

Samlet set peger evalueringerne på, at samarbejdsmodellen understøtter en mere målrettet, koordineret og sammenhængende indsats for de anbragte eller tidligere anbragte unge. Det er blandt andet resultatet af et styrket samarbejde mellem fagpersoner på tværs af forvaltninger og afdelinger, hvor vidensdeling er i centrum. Erfaringerne med modellen viser, at det skaber en øget inddragelse, forpligtigelse og ejerskab hos de involverede fagpersoner.

I arbejdet med samarbejdsmodellen oplever kommunerne også, at særligt en tværgående koordinator, et tværfagligt team og inddragelse af de unges netværk er afgørende elementer for en positiv udvikling hos de unge. 

Erfaringer og resultater hos de unge

De deltagende unge oplever, at samarbejdsmodellen skaber en højere grad af inddragelse og ejerskab. Eksempelvis udtrykker de unge, at netværksmøderne er blevet mere relevante for dem, og det styrker deres motivation i forhold til uddannelse og beskæftigelse. De unge føler sig samtidig mere trygge og har større tillid til systemet.

Evalueringerne viser også, at over halvdelen af de unge har haft en positiv udvikling i forhold til skole, uddannelse og beskæftigelse. De har desuden en øget motivation og trivsel, en øget forberedelse og et større fremmøde.

Der er lavet flere rapporter om ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”:

Fold alle teksterne ud eller ind

Midtvejsevaluering - ”Bedre overgange for udsatte unge”

  • Rapporten evaluerer fire forsøgskommuners tidlige erfaringer med samarbejdsmodellen
  • Evalueringen bygger på fokusgruppeinterview med fagpersoner fra kommunerne, individuelle interview med projektledere og interview med anbragte eller tidligere anbragte unge, hvor samarbejdsmodellen har været anvendt.

Evaluering: "Bedre overgange til voksenslivet"

Kvalitativ evaluering - “Anbragte unges overgang til voksenlivet”

  • Rapporten evaluerer, om samarbejdsmodellen samt tre andre efterværnsinitiativer er med til at forbedre tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet
  • Evalueringen bygger på 52 individuelle interview og 6 gruppeinterview med både unge og fagpersoner 

Evaluering: "Anbragte unges overgang til voksenlivet" 

Kvantitativ evaluering - ”Anbragte unges overgang til voksenlivet II”

  • Rapporten evaluerer, hvordan det er gået anbragte eller tidligere anbragte unge i forhold til uddannelse og beskæftigelse 
  • Evalueringen bygger på registerdata om 387 unge fra Danmarks Statistik 

Evaluering: "Anbragte unges overgang til voksenlivet II"

Opsamlende rapport - ”Ti kommuners foreløbige erfaringer og resultater med samarbejdsmodellen. Opsamling.”

  • Rapporten samler op på foreløbige erfaringer resultater fra initiativet ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”, som er en del af den samlede satspuljeaftale for 2011-2014 om styrkelse af efterværnsindsatsen.
  • Rapporten bygger på erfaringer og resultater fra ti danske kommuner

Rapport: "Ti kommuners foreløbige erfaringer og resultater med samarbejdsmodellen. Opsamling"

Sidst opdateret 05/06 2018