Gå til indhold
Forside > Unge > Efterværn > Om efterværn > Samarbejdsmodellen "Vejen til uddannelse og beskæftigelse"

Samarbejdsmodellen "Vejen til uddannelse og beskæftigelse"

"Vejen til uddannelse og beskæftigelse" er en samarbejdsmodel, der understøtter, at flere anbragte og tidligere anbragte unge kommer i uddannelse og beskæftigelse gennem et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Modellen bruges også i indsatsen for unge i hjemløshed.

Samarbejdsmodellen er bygget op omkring den unge og støtter de involverede fagpersoner på tværs af forvaltninger i at koordinere mål og indsatser i et struktureret og kontraktbaseret forløb med den unge. Samarbejdsmodellen opstiller fælles mål på tværs af forvaltninger, den unges netværk og den unge selv omkring den unges uddannelse og beskæftigelse.

Samarbejdsmodellen er udviklet til det tværfaglige samarbejde i kommunen med anbragte og tidligere anbragte unge mellem 15 og 23 år. Figuren illustrerer den unges forløb og linker til metodehåndbogen om samarbejdsmodellen.

Samarbejdsmodellen anvendes i arbejdet med unge i hjemløshed.

Forløb i Samarbejdsmodellen

Samarbejdsmodellens kerneelementer

Samarbejdsmodellen er bygget op af følgende bærende elementer:

 1. Ansvarlig tværgående koordinator: Den unge får én fast koordinator, som er ansvarlig for at koordinere og skabe sammenhæng i den unges forløb. 
   
 2. Tværfagligt team om den enkelte unge: Den unge får et tværfagligt team, som støtter den unge i at komme i gang med uddannelse og beskæftigelse. Der udarbejdes en kontrakt på opstillede delmål og mål for den unges udvikling.
   
 3. Faste tværfaglige møder, hvor den unge deltager: Den unge og koordinatoren afholder sammen med det tværfaglige team og øvrige relevante fagpersoner minimum tre lovbestemte møder, når den unge er 16 år, 17½ år og 18½ år. Ekstra møder indlægges efter behov. 
   
 4. Forpligtende aftaler om mål og handlinger: Sammen med den unge indgår det tværfaglige team forpligtende aftaler med den unge.
   
 5. ”Den unges voksen”: Den unge vælger sammen med koordinatoren en voksen fra sit netværk, der kan støtte den unge i forløbet. 
   
 6. Dokumentation af resultater: Den unges udvikling i forhold til uddannelse og beskæftigelse følges løbende og systematisk i en mødetjekliste, både for at kunne målrette indsatsen og for at kunne dokumentere aktiviteterne og resultaterne af samarbejdet.
   
 7. Tværgående ledergruppe: Ledergruppen har til opgave at prioritere ressourcer til det tværfaglige samarbejde og den indsats, som skal hjælpe den unge i uddannelse og beskæftigelse. Ledergruppen følger aktiviteterne og resultaterne tæt via data fra mødetjeklisten og afrapporterer disse til direktører og politikere.

På de følgende sider kan du finde en række gratis materialer, redskaber og værktøjer, som er udviklet til at understøtte arbejdet med modellen, og du kan også læse mere om baggrunden for modellen.

Sidst opdateret 17/04 2020