Unges egne erfaringer

I bogen "Det gode efterværn" fortæller ti tidligere anbragte unge om deres positive erfaringer med efterværnstilbud i overgangen til voksenlivet. I fortællingerne er udfordringer og løsninger i overgangen fra anbragt til selvstændig voksentilværelse formidlet fra de unges egen vinkel.

Bogen er skrevet til unge, der er på vej mod en selvstændig tilværelse efter at have boet i fx en plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution for børn og unge.

Formålet er, at de unges fortællinger om deres gode erfaringer kan inspirere unge til at tage imod den støtte, de bliver tilbudt. Samtidig skulle bogen gerne inspirere de unge til at stille krav til de voksne, der har til opgave at hjælpe dem.

Bogens formål

Mange unge oplever store udfordringer i forbindelse med overgangen til at skulle klare sig selv. I denne bog er der gået bevidst efter de gode historier og interviews med unge, der har gode erfaringer med efterværn. Det er fordi de gode historier er de bedste til at inspirere andre og give eksempler på, hvad man også kan gøre.

Ti tidligere anbragte unge medvirker i denne bog. De ti unge har alle været anbragt i plejefamilier, på døgninstitutioner, på socialpædagogiske opholdssteder eller i hybler i kortere eller længere perioder af deres liv, og de har også alle sammen fået hjælp til at klare overgangen fra at være anbragt til at skulle stå på egne ben. De har nemlig fået efterværn.

Det gode efterværn - Tidligere anbragte unges positive fortællinger om efterværn.

Sidst opdateret 02/10 2015