Forside > Unge > Efterværn > Om efterværn > Materiale til og af unge > Ungehåndbog: Kort fortalt

Håndbogen "Kort Fortalt"

"Kort Fortalt" er en guide til unge, der har været anbragt udenfor hjemmet, og den kan hjælpe med mange af de praktiske og personlige udfordringer, man som ung kan have i overgangen til voksenlivet.

Unge, der har været anbragt udenfor hjemmet, kan have særlige udfordringer i overgangen til en selvstændig voksentilværelse. Mange kan savne viden om både praktiske ting og mere personlige forhold.

I samarbejde med SPUK og Professionshøjskolen Metropol har Socialstyrelsen derfor udgivet håndbogen "Kort fortalt" til unge, som har brug for mere viden om de mange forhold, der gør sig gældende for unge, der nu for første gang skal bo for sig selv.

I bogen kan man som ung få gode råd og vejledninger om fx madlavning, rengøring, jobsøgning, sex, sundhed og sociale rettigheder og forpligtelser.

Materialet henvender sig direkte til unge. Indholdet er kort og præcist og i en form, der skal skabe overblik og struktur.

Bogen kan desuden anvendes i dialogen mellem unge og en kontaktperson eller anden voksen.

Du kan finde guidens enkelte kapitler nedenfor eller en samlet udgave ved at trykke på linket til højre.

Fold alle teksterne ud eller ind

Kapitel 1 i Kort fortalt: Dine penge

I dette første kapitel findes oplysninger om, hvordan man administrerer sin økonomi ved fx at oprette et NemID og en NemKonto, hvordan man får oprettet en Eboks til modtagelse af digital post, og hvordan man søger SU. Desuden indeholder kapitlet en række gode råd til, hvordan man som ung kan forholde sig til betaling af faste udgifter, og hvordan man i det hele taget planlægger sin økonomi hensigtsmæssigt. 

Kapitel 1 i Kort fortalt - Dine penge

Kapitel 2 i Kort fortalt: Job og uddannelse

Kapitlet giver gode råd til, hvordan man som ung kan komme i gang med et uddannelsesforløb, og hvilke muligheder for støtte der findes undervejs som fx mentorforløb, SU og lektiecaféer. Desuden findes også en beskrivelse af, hvad en UU-vejleder kan tilbyde af hjælp, hvis man som ung er i tvivl om, hvilken vej man skal vælge. 

Kapitel 2 i Kort fortalt - Job og uddannelse

Kapitel 3 i Kort fortalt: Bolig

Tredje kapitel omhandler alle de praktiske ting, man som ung skal forholde sig til, når man skal flytte i egen bolig. Det kan fx være hvordan man melder flytning til kommunen, hvordan man søger om lån til indskud, eller hvordan man kan søge boligstøtte. Derudover giver kapitlet også en række gode råd til den praktiske proces omkring overtagelse og indflytning i en bolig samt overvejelser omkring forsikring. 

Kapitel 3 i Kort fortalt - Bolig

Kapitel 4 i Kort fortalt: Sex og sundhed

Dette kapitel er en guide til en række forhold omhandlende sundhed og sexliv. Det gælder bl.a. hvad man som ung kan bruge sin læge til, gode råd i forhold til sunde mad- og motionsvaner, og hvordan man opretholder en god personlig hygiejne. Kapitlet indeholder også gode råd til, hvordan man får et respektfuldt sexliv både i forhold til sig selv og partnere, hvordan man undgår sexsygdomme og hvilke præventionsmuligheder, man kan overveje. 

Kapitel 4 i Kort fortalt - Sex og sundhed

Kapitel 5 i Kort fortalt: Rengøring og tøjvask

Guidens femte kapitel giver mange konkrete råd til, hvordan man kan holde sit tøj og sin bolig ren og hvilke remedier, der kan være en god idé at anskaffe sig i den forbindelse. 

Kapitel 5 i Kort fortalt - Rengøring og tøjvask 

Kapitel 6 i Kort fortalt: Fritid

Kapitlet kan være med til at give inspiration til, hvad man som ung kan udfylde sin fritid med af enten sport, foreningsaktiviteter eller sociale arrangementer, og hvor man kan komme i gang med disse fritidsaktiviteter. Der er også gode råd til, hvor man kan møde andre unge, eller hvor man kan henvende sig, hvis tilværelsen bliver lidt vanskelig at håndtere. 

Kapitel 6 i Kort fortalt - Fritid

Kapitel 7 i Kort fortalt: Kontakter

Syvende og sidste kapitel er en brugbar kontaktliste over mange relevante foreninger, internetfora og rådgivningsinstanser, som man som ung kan have gavn af både i overgangsfasen til en selvstændig voksentilværelse og også fremover i livet. 

Kapitel 7 i Kort fortalt - Kontakter

Sidst opdateret 22/02 2017