Samarbejde med erhvervslivet

Projektet ”Socialt iværksætteri” søger at skabe samarbejde mellem opholdssteder og lokale virksomheder. Formålet er at etablere praktikpladser til anbragte eller tidligere anbragte unge, så de har mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdslivet.

Indsatsen ”Socialt iværksætteri” styrker og systematiserer samarbejdet mellem opholdssteder og lokale virksomheder i arbejdet med skabe praktikpladser for nuværende eller tidligere anbragte unge mellem 16 – 22 år.

Hensigten med praktikforløbet er, at de unge gennem erhvervserfaring får motivation og forudsætninger til at få og fastholde uddannelse, fritidsjob, job eller praktikophold. 

”Socialt iværksætteri” er afprøvet med forskellige strategier men med samme formål, at systematisere arbejdet med de unges aktuelle og fremtidige beskæftigelse.

Det ene projekt har arbejdet med en relationskoordinator, som har haft ansvaret for alle aktører samt de unge, mens det andet projekt har anvendt seniormentorer, som matches med de unge og har ansvar for at koordinere og have kontakt med kommune og virksomheder. 

Implementerings- og anvendelseserfaringer

”Socialt iværksætteri” er afprøvet ved to projekter udført af to private socialpædagogiske opholdssteder. Erfaringerne viser, at projekterne sikrer en målrettet indsats, som bidrager til, at de unge får erhvervserfaring. 

Derudover skaber projekterne også en mere effektive proces omkring iværksættelse af praktikforløb, og det betyder, at de unge kan gennemføre flere praktikforløb.

Anvendelsen af relationskoordinator og seniormentor hjælper desuden til, at de unge løbende får støtte gennem praktikforløbet, og at både de unge og virksomhederne er bedre forberedte på praktikforløbet.  

Du kan læse mere om kommunernes erfaringer med indsatsen i evalueringsrapporten ”Anbragte unges overgang til voksenlivet”.

Evalueringsrapport ”Anbragte unges overgang til voksenlivet”

Sidst opdateret 22/02 2017