Værts- og kontaktfamilier

”Værts- og kontaktfamilier” er en efterværnsindsats, der giver tidligere anbragte unge mulighed for at bo i en værtsfamilie eller få tilknyttet en kontaktfamilie.

Tilbuddet om en værts- eller kontaktfamilie henvender sig til tidligere anbragte unge mellem 18 og 22 år, der ikke har behov for meget støtte, men som heller ikke er klar til et selvstændigt voksenliv.

Værts- og kontaktfamilierne skal hjælpe de unge i overgangen fra anbringelse til egen bolig gennem støtte og hjælp til de udfordringer og praktiske opgaver, som følger med.

Formålet med værts- og kontaktfamilier er, at de unge kan øve sig i at bo for sig selv, men samtidig har mulighed for tæt social kontakt og nærvær samt adgang til støtte i forhold til at håndtere de udfordringer, som de møder i dagligdagen.

Indsatsen understøtter blandt andet, at de unge opnår redskaber til selvstændigt at forstå og håndtere praktisk planlægning og strukturering af hverdagen samt sikre et socialt sikkerhedsnet i forløbet.

Implementerings- og anvendelseserfaringer

”Værts- og kontaktfamilier” er afprøvet ved to projekter i to kommuner. Kommunerne oplever, at tilbuddet om værts- og kontaktfamilie bidrager til, at de tidligere anbragte unge får en mere skånsom og gradvis overgang til selvstændighed gennem en øget tryghed. Desuden fremhæver kommunerne, at særligt tilbuddet om en kontaktfamilie tiltaler de unges ønsker om både støtte og selvstændighed.

Erfaringerne viser også, at det er en fordel, når værts- og kontaktfamilierne kommer fra de unges nuværende netværk, fordi de unge hurtigere opnår tillid til familien.

Du kan læse mere om kommunernes erfaringer med indsatsen i evalueringsrapporten ”Anbragte unges overgang til voksenlivet”.

Evalueringsrapport: ”Anbragte unges overgang til voksenlivet”

Sidst opdateret 22/02 2017