Forside > Unge > Efterværn > Om efterværn > Inspiration til efterværnsindsatser > Støtte fra frivillige organisationer

Støtte fra frivillige organisationer

Efterværnsindsatsen ”Støtte fra frivillige organisationer” er et samarbejde mellem frivillige organisationer og kommuner, som understøtter en bedre overgang til voksenlivet for tidligere anbragte unge, efter de er fyldt 18 år.

”Støtte fra frivillige organisationer” sigter mod at styrke samarbejdet mellem frivillige organisationer og kommuner. Tanken er, at frivillige organisationer og kommuner forpligter sig til et samarbejde, hvor kommunen henviser tidligere anbragte unge mellem 18 og 23 år til frivillige projekter.

Hensigten er, at projekterne tilbyder støtte til de unge så de enten kan få en uddannelse eller et job. Derudover udgør projekterne også et alternativ og supplement til de kommunale efterværnstilbud.

Indsatsen bidrager til at tidligere anbragte unge udvikler og etablerer relationer til andre unge i samme situation, får en god start med blandt andet bolig og uddannelse efter endt anbringelse og udvikler deres kompetencer til at klare praktiske opgaver i forbindelse med voksenlivet.

”Støtte fra frivillige organisationer” har ved afprøvning udmøntet sig i to forskellige modeller, hvoraf den ene tilbyder støtte i form af et mødested for de unge, og den anden model tilbyder en frivillig mentor.  

Implementerings- og anvendelseserfaringer

Seks kommuner har afprøvet initiativet i seks forskellige projekter. Erfaringerne viser, at de frivillige organisationer udøver en støtte, som de unge oplever som positiv for deres liv og udvikling. Desuden skaber de frivillige projekter stabilitet og tryghed for de unge, som medvirker til en højere grad af velvilje hos dem.

En anden fordel, som de unge og medarbejdere fra kommuner og frivillige organisationer fremhæver, er, at de frivillige organisationer i høj grad tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov og ikke stiller samme krav om dokumentation. 

Du kan læse mere om kommunernes erfaringer med indsatsen i evalueringen ”Anbragte unges overgang til voksenlivet”.

Evaluering: ”Anbragte unges overgang til voksenlivet”

Sidst opdateret 22/02 2017