Forside > Unge > Efterværn > Om efterværn > Inspiration til efterværnsindsatser

Inspiration til efterværnsindsatser

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2011-2014 blev der vedtaget en række initiativer, der skulle styrke efterværnsindsatsen over for unge, der ophører med en anbringelse.

Initiativerne har haft til formål at forbedre og afprøve indsatser, som skal kunne bistå anbragte og tidligere anbragte unges overgang til selvstændighed og muligheder for at klare sig godt som voksne, når anbringelsen ophører. 

Initiativerne har nu været implementeret og afprøvet i en række kommuner, og du kan på disse sider læse mere om initiativerne samt om kommunernes erfaringer og resultater med dem. 

På siderne her kan du også finde de evalueringer, der kobler sig til initiativerne. Evalueringerne er lavet af SFI. 

Sidst opdateret 22/02 2017