Barnets Reform

Med Barnets Reform styrkes kravene til at forberede og forbedre anbragte unges overgang til voksenlivet. Der skal nu ske en målrettet indsats allerede fra det 16. år, og for anbragte unge udvides støttemulighederne efter det 18. år.

Barnets Reform skal ses i sammenhæng med anbringelsesreformen, der trådte i kraft 1. januar 2006. Anbringelsesreformen har fokus på at styrke det faglige grundlag for at vurdere, hvordan børnene, de unge og deres familier bedst kan hjælpes. Barnets Reform supplerer dette ved sit fokus på at sikre, at den indsats, der tilbydes, er den bedst mulige.

Med Barnets Reform fra 1. januar 2011 er det gjort tydeligt, at indsatsen skal have et langsigtet perspektiv og forberede den unge på et selvstændigt voksenliv. 

Samtidig er der lagt vægt på, at indsatsen skal understøtte den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse, sikre den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk.

Med Barnets Reform er der ikke bare kommet en mulighed for at tilbyde en opretholdelse af anbringelsen, en udslusningsordning eller en kontaktperson, men også at tilbyde andre nye og fleksible tilbud som netværksgrupper, psykologhjælp og andet. Endelig er det præciseret, at unge, der har været anbragt og som tidligere har sagt nej til at modtage efterværn, senere kan fortryde.

Læs mere om Barnets Reform her: 

Sagsbehandling - Barnets Reform. 

Sidst opdateret 24/04 2015