Forside > Unge > Efterværn > Om efterværn > Efterværnspakken > Formidling af Efterværnspakken

Formidling af Efterværnspakken

Socialstyrelsen har tilbudt en række gratis møder og kurser om efterværn, hvor man kunne høre om nye, velafprøvede metoder og få inspiration til at styrke de lokale indsatser for anbragte og tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet.

Socialstyrelsen har afholdt en møde- og kursusrække til fagfolk, der arbejder med anbragte og tidligere anbragte unge. Målet har været at give inspiration til, hvordan man kan kvalificere de kommunale indsatser for anbragte og tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2011-2014 blev det besluttet at styrke indsatsen over for unge, der ophører med en anbringelse. Der er tale om en samlet pakke af initiativer - kaldet 'Efterværnspakken' - hvor der er udviklet og afprøvet forskellige metoder til at sikre de unge den bedst mulige overgang til voksenlivet. Metoderne kan både handle om udvikling af kendte former for efterværn og nye typer af indsatser.

Det er blandt andet resultatet af disse metoder, der er blevet formidlet på møderne og kurserne.

Formål

Formålet med formidlingsopgaven har været, at målgrupperne inspireres og opkvalificeres, og som et resultat af formidlingsaktiviteterne, kan anvende Efterværnspakkens resultater og praksiserfaringer i sammenhæng med forskning, lovgivning og principafgørelser til at forbedre anbragtes og tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet og muligheder for at klare sig godt som voksne. Initiativet er en del af Efterværnspakken.

Målgruppe

Efterværnspakkens og formidlingsopgavens målgrupper består af kommunale ledere og medarbejdere, ledere og ansatte på anbringelsesområdet, anbragte og tidligere anbragte unge i alderen 15-23 år samt områdets grund- og efteruddannelser.

Formidlingskurser om Efterværnspakkens resultater.

Sidst opdateret 23/04 2015