Forside > Unge > Efterværn > Om efterværn > Efterværnspakken > Evaluering af Efterværnspakken

Evaluering af Efterværnspakkens fire udviklingsinitiativer

Den kvalitative evaluering af Efterværnspakkens fire udviklingsinitiativer viser gode resultater i forhold til at forbedre anbragte unges overgang til et selvstændigt voksenliv.

Evalueringen er foretaget af SFI og omhandler følgende fire efterværnsinitiativer i Efterværnspakken: 

  • Vejen til uddannelse og beskæftigelse 
  • Støtte fra frivillige organisationer
  • Værts- og kontaktfamilier
  • Socialt iværksætteri

Fælles for de fire initiativer er, at de har gået nye veje i bestræbelserne på at støtte sårbare unge, der tidligere har været anbragt, og nu er på vej ind i voksenlivet.

Læs hele evalueringen nedenfor:

Anbragte unges overgang til voksenlivet

Evalueringens resultater

I forhold til samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse viser evalueringen, at modellen er med til at skabe en mere koordineret, målrettet og involverende indsats for og med de unge.

Evalueringen viser, at de frivillige projekter under initiativet Støtte fra frivillige organisationer skaber tryghed for de unge og indeholder dermed et potentiale for at nå de unge.

I forhold til initiativet Værts- og kontaktfamilier viser evalueringen, at disse tilbud medvirker til, at de unge oplever en blødere og mere gradvis overgang til selvstændighed. 

Endelig viser evalueringen i forhold til initiativet Socialt iværksætteri, at de koordinatorer eller mentorer, som tilknyttes de unge, skaber et tæt samarbejde med virksomhederne. Det gør, at både de unge og virksomhederne er forberedte på praktikforløbet. 

Udover denne kvalitative evaluering af efterværnsinitiativerne udkommer også en afsluttende registerbaseret evaluering ultimo 2016.

Sidst opdateret 22/01 2016