Kommunale efterværnsindsatser

Her kan du finde inspirationsmateriale med fokus på unges overgange til voksenlivet for kommunale efterværnsindsatser.

Formidlingskurserne om efterværnspakken skal inspirere de kommunale efterværnsinsatser, der til dagligt støtter anbragte og tidligere anbragte unge i overgangen til voksenlivet.

Materialet henvender sig til blandt andre kontaktpersoner, medarbejdere i ungdomsrådgivninger, gadeplansmedarbejdere, medarbejdere i gruppeorienterede indsatser, mentorer og frivillige i forskellige støtteindsatser. I materialet indgår bl.a. efterværnsbestemmelserne, forskning på området, de psykologiske perspektiver og samarbejdsmodellen "Vejen til uddannelse og beskæftigelse". 

Materialet er udarbejdet af SPUK og Professionshøjskolen Metropol og omfatter:

Fold alle teksterne ud eller ind

Forskning om efterværn

Materialet sætter fokus på den nyeste nationale og nordiske forskning på efterværnsområdet.

For at skitsere udviklingen på efterværnsområdet og konsekvenserne for de unge bliver forskningen sat i relation til resultaterne fra Mogens Nygaard Christoffersens forløbsundersøgelse (1993). Derudover præsenterer materialet centrale begreber på efterværnsområdet som eksempelvis entrance/exit, independence/interdependence og creaming.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af chefkonsulent Peter Jensen, SPUK.

Efterværn i forskningsperspektiv

Målgruppens særlige ressourcer, vanskeligheder og behov

Materialet giver en psykologisk indblik i de udfordringer, som omsorgssvigtede unge kan møde i voksenlivet.

Materialet giver bl.a. nogle bud på, hvordan man kan arbejde med kvalificeret selvbestemmelse som en udviklingsopgave og hvilke udviklings- og risikofaktorer, det indebærer. Udsatte unges identitetsdannelse belyses med udgangspunkt i en række tendenser, diagnoser og neurologi. Materialet indeholder også en konkret øvelse i lytning og mentalisering.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af cand.psych.aut. Trine Schøning Torp, Professionshøjskolen Metropol.

Efterværn i psykologisk perspektiv

Efterværnsbestemmelserne

Materialet sætter fokus på efterværnsbestemmelserne i serviceloven samt de principielle afgørelser fra Ankestyrelsen, der bl.a. er med til at præcisere målgruppen for efterværn. Derudover belyser materialet snitfladerne i forhold til servicelovens §§ 84 og 85 samt §§ 107 og 108 og reglerne for mellemkommunal refusion (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9c).

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af cand.jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol.

Lovgivning på efterværnsområdet

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

"Vejen til uddannelse og beskæftigelse" er en samarbejdsmodel, der understøtter, at flere anbragte og tidligere anbragte unge kommer i uddannelse og beskæftigelse gennem et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Samarbejdsmodellen er bygget op omkring den unge anbragte eller tidligere anbragte i alderen 15-23 år og støtter de involverede fagpersoner på tværs af forvaltninger i at koordinere mål og indsatser i et struktureret og kontraktbaseret forløb med den unge. Samarbejdsmodellen opstiller fælles mål på tværs af forvaltninger, den unges netværk og den unge selv omkring den unges uddannelse og beskæftigelse.

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Sidst opdateret 16/12 2015