Litteratur

Formidlingsaktiviteterne i Formidling af efterværnspakken bygger på en række kilder, som både fremgår af undervisningsmaterialet og en samlet litteraturliste.

Det fremgår af hver enkelt slide i undervisningsmaterialet hvilke kilder, materialet i undervisningsseancerne bygger på. Kildehenvisningerne står på de sidste slides under de forskellige temaer. Den anvendte litteratur er udvalgt på to måder:

1. Litteratur, som underviserne i forvejen kendte og anvendte i deres undervisningspraksis på grunduddannelser, efter- og videreuddannelser og Socialstyrelsens kurser.

2. Litteratur fra den research, der blev gennemført i sommeren 2014. Under researchen blev det klart, at det i dansk praksis var den nordiske forskningslitteratur på efterværnsområdet, der var mest omsættelig. Det er derfor også primært den nordiske forskningslitteratur, der blev anvendt i formidlingsaktiviteterne.

Kildehenvisningerne i undervisningsmaterialet fremgår også af en samlet litteraturliste

Litteraturliste for formidlingen af Efterværnspakken

Sidst opdateret 02/10 2015