Forside > Unge > Efterværn > Konferencemateriale > Formidlingskurser om Efterværnspakkens resultater

Formidlingskurser om Efterværnspakkens resultater

Socialstyrelsen har afholdt en række gratis møder og kurser om efterværnspakkens resultater med fokus på viden og metoder samt inspiration til at styrke de lokale indsatser for anbragte og tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2011-2014 blev der indgået en politisk aftale om at styrke efterværnsindsatsen over for unge, der ophører med en anbringelse. Efterværnspakken består af en række indsatser, der skal sikre tidligere anbragte unges overgang til selvstændige voksne.

Indsatserne og anden viden om efterværn blev formidlet på en række møder og kurser rundt om i landet i efteråret 2014 og foråret 2015. Nedenfor findes en oversigt over de målgrupper, møderne og kurserne var målrettet, samt links til diverse materialer tilhørende de pågældende målgrupper:

Udover materialet til kursusaktiviteterne er der udarbejdet undervisningsmaterialer, som undervisere på de sociale og pædagogiske grund-, efter- og videreuddannelser kan anvende i deres undervisning om overgangen fra anbragt ung til selvstændig voksen.

Derudover findes en litteraturliste med links til hjemmesider, hvor dele af baggrundsmaterialet kan downloades.

Formidlingskurserne samt det medfølgende undervisningsmateriale er afviklet og udadbejdet af SPUK og Professionshøjskolen Metropol.

Sidst opdateret 02/10 2015