Gå til indhold
Forside > Udgivelser

Søg i udgivelser fra Socialstyrelsen

Her søger du kun i udgivelserne.
2011 | Menneskehandel

Menneskehandel i rengøringsbranchen?

En kvalitativ undersøgelse af migrations- og arbejdsvilkårene for en gruppe migrantarbejdere i Danmark.

2011 | Menneskehandel

Menneskehandel i den grønne sektor?

En undersøgelse af migrations- og arbejdsvilkårene for migrantarbejdere i landbrug og gartneri i Danmark.

2011 | Vold i nære relationer

Behandling af mænd der udøver vold.

Servicestyrelsen har foretaget en evaluering af fire behandlingstilbud til mænd, der udøver partnervold.

2011 | Menneskehandel

Menneskehandel og juju

Siden åbningen i 2008 har Mødestedet gennemgået en betydelig udvikling og er nu velbesøgt og ofte omtalt som én af ’succeshistorierne’ i den danske indsats mod menneskehandel.

2011 | Menneskehandel

Rammer vi rigtigt? Mødestedet: Et socialt tilbud i udvikling

Siden åbningen i 2008 har Mødestedet gennemgået en betydelig udvikling og er nu velbesøgt og ofte omtalt som én af ’succeshistorierne’ i den danske indsats mod menneskehandel.

2011 | Hjælpemidler og velfærdsteknologi

ABT-projekt om forflytning

Et ABT-projekt om forflytning fra 2011 viser, at 3 ud af 4 tilfælde kan 1 medarbejder løse de forflytningsopgaver, som de hidtil har været 2 om. Projektet har desuden vist, at de berørte medarbejdere oplever, at teknologien har forbedret deres arbejdsmiljø.

2011 | Sagsbehandling, Anbringelse

Håndbog om Barnets Reform

Denne håndbog formidler temabaseret viden i Barnets Reform til sagsbehandlere og medarbejdere i sociale tilbud.

2011 | ,

Samarbejde med pårørende - Forebyggelse og håndtering af konflikter

Denne håndbog er udgivet som led i Socialstyrelsens projekt - "Håndtering af konflikter i pårørendesamarbejdet". Formålet med håndbogen er at tilbyde viden og metoder til at forebygge og håndtere konflikter på de danske plejecentre.

2011 | ADHD

ADHD - indsatser. En forskningsoversigt

Denne forskningsoversigt er resultatet af projekt "Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD" som SFI har gennemført for Socialstyrelsen.

2011 | ADHD

Sociale indsatser til mennesker med ADHD. En kortlægning

Denne kortlægning af sociale indsatser i forhold til mennesker med ADHD er planlagt og gennemført i et samarbejde mellem Servicestyrelsen og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

2011 | Alkohol- og stofmisbrug, Hjemløshed

Lovovervågning af støtte og kontaktpersonordningen

Servicestyrelsen har i perioden 2007-2009 gennemført en lovovervågning af SKP-arbejdet (jf. Serviceloven § 99).

2011 | Kriminalitet

Dokumentationssystem til arbejdet med kriminelle unge

Vejledning til anvendelse af VA-rapport i en tablet

2011 | Hjælpemidler og velfærdsteknologi

ABT-projektet Elektroniske låseenheder

Projektet fra 2010-2011 viser, at indførelsen af elektroniske låse i hjemmeplejen reducerer tidsforbruget i nøglehåndteringen med ca. 50 %. Der er imidlertid ingen økonomisk gevinst pga. den daværende pris på teknologien.

2011 | Kriminalitet

Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge

Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge: risiko- og beskyttelsesfaktorer

2011 | Sjældne handicap

Guide til jobcenteret og andre fagfolk - Når den unge på vej til uddannelse og job har et sjældent handicap

Unge mennesker med sjældne sygdomme kan have særlige vanskeligheder ved at finde sig til rette i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

2011 | Sjældne handicap

Guide til unge med et sjældent handicap. Dit samarbejde med offentlige myndigheder på vejen til uddannelse og arbejde

Denne guide informerer om nogle vigtige steder, du som ung med et sjældent handicap kan henvende dig, når der er behov for rådgivning og støtte til at gennemføre en uddannelse eller få et job.

2011 | Efteruddannelse

Evaluering af Masteruddannelsen i børn og unge - første delrapport

Socialstyrelsen har fra 2010-2014 fået foretaget en evaluering af Masteruddannelsen i udsatte Børn og Unge (MBU). Dette er første delrapport.

2011 | Psykiske vanskeligheder

Medicinpædagogik - litteraturstudie

Et litteraturstudie af internationale erfaringer og metoder på det medicinpædagogiske område peger på, at en effektiv medicinsk behandling skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes situation, og at den pædagogiske indsats derfor skal tilpasses den enkeltes behov og forventninger.

2011 |

Hvilken betydning har produktionsform og emballage for appetitten?

Inspirationsguide til kommuners overvejelser om produktionsform og emballagetype i forbindelse med madservice til ældre borgere.

2011 |

Menuplaner med fokus på sæsonernes råvarer

Konkrete forslag og ideer til, hvordan der kan laves mad efter årstidernes råvarer.

2011 |

Høj madkvalitet i hverdagen

I guiden er der samlet inspiration til at højne madkvaliteten gennem systematisk opfølgning og udvikling i hverdagen gennem brugen af metoderne smagsdommerne, dialogpostkortet, måltidsråd og smagspanel.

2011 |

Husker du

Denne pjece beskriver gennemførelsen og resultaterne af en forskningsindsats, der belyser reminiscensmetodens effekter i forhold til beboere på plejecentre, deres pårørende og plejepersonalet. Reminiscensmetoden har i de senere år været meget omtalt og anvendt, men dette er den første systematiske undersøgelse af metodens effekter.

2011 | Psykisk sårbarhed

Face it!

Denne avis forsøger at sætte psykisk sårbarhed i ungdomsårene på dagsordenen, så vi kan "face" sårbarheden.

2011 | Anbringelse

Vejledning til Undervisere. Grundkursus for kommende plejefamilier

Kursusmaterialet er en vejledning til underviserne på grundkurserne for kommende plejefamilier, der skal sikre de bedste forudsætninger for plejefamilier.

2011 | Anbringelse, Psykisk sårbarhed

Bilag - Evaluering af konsulenttjenester til anbringelsessteder

Bilag, der knytter sig til udgivelsen Evaluering af konsulentstøtteprojekter.

2011 | Psykisk sårbarhed

Bilag - Evaluering af netværksgrupper for forældre til psykisk syge børn og unge

Projektbeskrivelser, der knytter sig til udgivelsen Evaluering af netværksgrupper for forældre til psykisk syge børn og unge.

2011 | Psykiske vanskeligheder

Isbryderprojektet

Projektets overordnede formål var at klæde kommunerne bedre på til at finde de isolerede sindslidende, skabe kontakt til dem og bane vejen til andre sociale og behandlingsmæssige tilbud.

2011 | Forebyggelse og tidlig indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats. Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen

Læs om udviklingen og afprøvningen af opsporingsmodellen, der er baseret på den nyeste forskningsmæssige viden om opsporing af socialt udsatte børn

2010 | Udviklingshæmning

Kvalitet og retssikkerhed i det tværsektorielle arbejde med sigtede og domfældte udviklingshæmmede

Denne publikation indeholder syv vejledende standarder til brug for indsatsen over for voksne udviklingshæmmede (eller personer, hvis tilstand må ligestilles hermed), som enten har en forvaringsdom eller er anbragt i varetægtssurrogat.

2010 | Dokumenterede metoder børn og unge

Evaluering af De Utrolige År: Delrapport 2

Undersøgelsen udgør anden del af en evaluering af programserien "De Utrolige År" i Danmark, og fokuserer på effekten og metodeloyaliteten i De Utrolige År: fokus på det positive samvær.

Viser 841-870 af 1000. Per side 10 20 30 100
1 / ... / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / ... / 34
Sidst opdateret 25/05 2021